Kdy začít s jarní péčí o trávník?

Trávník po zimě ožívá, když teplota půdy stoupne na 5 °C. S regenerací trávníku začneme teprve tehdy, když půda na povrchu proschne. V opačném případě bychom v trávníku jakýmikoli zásahy nadělali víc škod než užitku.Začneme hrabáním trávy

z trávníku důkladně vyhrabeme stařinuNež se pustíme do práce, měli bychom zbavit trávníkovou plochu krtinců a kamení. Pak z trávníku vyhrabeme odumřelá stébla trávy a mech. Odumřelé listy, stébla a oddenky, která se hromadí na povrchu půdy, vytvářejí organickou hmotu (stařinu) a ta by ve větším množství bránila růstu trávníku.

Abychom odstranili co nejvíce stařiny, vyhrabáváme trávník ve dvou směrech kolmo na sebe. K důkladnému vyhrabání stařiny se zvlášť dobře hodí hrábě vějířovitého tvaru s pružnými hroty (někdy označované jako švédské). Zvlášť důkladně vyhrabeme mech, aby se nešířil do dalších částí trávníku. Mechu se nejvíce daří na vlhkých trávnících, ve stínu a na špatně hnojené půdě.

Jarní trávník potřebuje dýchat

Pokud jsme trávníku nevěnovali náležitou péči koncem sezóny (na podzim), přibližně tři týdny po prvním vyhrabání trávníku na jaře provedeme jeho provzdušnění, tzv. vertikutaci. Provzdušněný povrch půdy lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. V jarním období vertikutaci provádíme od dubna do poloviny května. Zásadně tuto činnost neprovádíme v období sucha - mohlo by dojít k odumírání porostu. Po provzdušnění si potřebuje trávník "odpočinout", tj. 1-2 týdny bychom jej neměli používat.

Vertikutátor prořezává trávník do hloubky 2-3 mm. Pokud je třeba důkladnější oživení, pak volíme skarifikaci. Skarifikátor prořezává trávník podstatně hlouběji (5 -20 mm). Skarifikace trávníku je vlastně druh hloubkové vertikutace. Pokud nemáme vertikutátor, skarifikátor ani speciální vertikutační hrábě, můžeme trávník provzdušnit zapichováním vidlí.

S prvním jarním sekáním trávníku nespěcháme

S prvním sekáním trávníku bychom po zimě měli počkat až do chvíle, kdy tráva vyroste 8 a více centimetrů. Nůž sekačky nastavíme na nejvyšší pozici.

Poškozený trávník spraví záplata

zarovnat musíme také všechny krtinyZvýšenou pozornost věnujeme prohlubním, ve kterých se po dešti hromadí voda. Jsou pro nás signálem, že půda v těchto místech není dostatečně propustná. Opatrně nařízneme travní drn tak, abychom jej mohli částečně nadzvednout. Přibližně 5 cm zeminy nahradíme směsí půdy a písku a drn opět položíme na původní místo. 

Místa, která zůstala po zimě holá vyčistíme a dosejeme novou trávu. Na menší plochy můžeme využít speciální směs označovanou jako "trávníková náplast", která obsahuje vše potřebné (hnojivo, osivo a obohacený substrát) pro opravu přibližně 2 m2.

S jarním hnojením trávníku počkáme na duben

První živiny stačí dodat trávníku až počátkem dubna. Trávníku po výše uvedených zásazích prospěje, když jeho povrch posypeme směsí prosetého kompostu, rašeliny a písku nebo speciálním trávníkovým substrátem. Substrát rovnoměrně rozhodíme na trávník po vertikutaci či skarifikaci. Do vzniklých prohlubní substrát dobře vmeteme koštětem.