trubač - křivouš křížený pěstovaný na kmínku jako solitérTrubač se nejčastěji pěstuje jako pnoucí rostlina. Ať už je přichycený k treláži u domu, k pergole či nějakému sloupu, dokáže zaplnit nemalý prostor zelení, kterou v létě zdobí stále nové květy.Zahradu však může zatraktivnit i jako solitér v podobě stromku. Pro tuto variantu je však potřeba sáhnout poněkud hlouběji do peněženky. Zatímco běžně trubač pořídíte za několik stokorun, stromkové formy stojí tisícikoruny. Protože se původně jedná o liánu, potřebuje kmen trubače po celý život silnou oporu. Starším rostlinám s rozrostlou korunou se doporučuje korunu vyvázat, aby ji vítr nerozlomil.

Trubače nejlépe prospívají na chráněných, slunečných stanovištích. Ve své domovině rostou v lesích a na březích říčních toků a kvetou od července do září. Nejotužilejší a zároveň nejbujněji rostoucí je trubač kořenující. Na starších větvích vyrůstají vzdušné kořeny, kterými se přichytává k podkladu. Patří tedy mezi samopnoucí popínavé rostliny.

Zpočátku je však vhodné jej k podkladu přivazovat. Květy vyrůstají na koncích letorostů po 3 – 12 kusech. Kalich je pravidelný, pěticípý, trubkovitá koruna může být až 9 cm dlouhá. Sytost barev, odstín hrdla i vnější barva květů se může lišit podle půdních podmínek a oslunění.

Nejčastěji pěstované druhy trubačů

  • trubač - křivouš velkokvětý, oranžové květyKřivouš kořenující (Campsis radicans) je nejotužilejším a také nejčastěji pěstovaným druhem. Pochází z jihovýchodní části Spojených států amerických. Vyšlechtěna byla celá řada kultivarů s atraktivní barvou květů. Červenými květy se pyšní Flamenco, zlatožlutě kvete kultivar Flava. V našich podmínkách plody běžně nedozrávají. Mají podobu 8 až 15 cm dlouhých tobolek, které obsahují 200 - 600 křídlatých semen.
  • Křivouš velkokvětý (Campsis grandiflora) pochází z Číny a je o něco choulostivější. Jeho květy mohou být až 9 cm široké, lososově růžové se žlutým hrdlem. Tento druh je třeba vyvazovat důkladněji – vytváří velmi málo příchytných kořenů.
  • Vysadit si můžete také křížence obou zmíněných druhů, který bývá označován jako křivouš křížený (Campsis x tagliabuana). Nejznámější kultivar se jmenuje Madame Galen. Má oranžové, uvnitř šarlatové květy. Oblíbený je také kultivar Indian Summer s jasně oranžovými květy. Po americkém předkovi podědil tento kříženec otužilost. Naopak velikost květů nezapře příbuzenství s křivoušem z asijského kontinentu.