dřevěná krabička zdobená slámou, technika interzieVyužijte stébla i kousky slámy

S blížící se sklizní můžete používat zralá obilná stébla, klasy či samotná zrna do sezónních květinových dekorací. Nezralé zelené klasy obilí se hodí do venkovsky laděných letních kytic. Zvlášť dobře se ve společnosti obilí vyjímají jeho dřívější hojní sousedé z polí - sytě modré chrpy a rudé máky.vánoční ozdoby ze stábel slámyV suchém aranžmá se nejčastěji uplatní celé klasy pšenice, ječmene a ovsa. Naopak žitná sláma je pro svou délku nejoblíbenějším materiálem při ruční výrobě dekorativních předmětů.

Ploché dílky slámy ovesné, ječné či žitné se používají při technice intarzie. Tato technika je velmi náročná na čas a na zručnost. Jak dokládají unikátní muzejní kousky, v minulosti se slaměnou intarzií na Hané zdobil dokonce nábytek. V kombinaci s březovou kůrou ze slámy vznikají i celé obrazy. Známé je také zdobení kraslic slaměnou intarzií: na obarvenou skořápku vajíčka se nalepují malé kousky slámy, ze kterých se skládají různé vzory.

Kdy sbírat, jak sušit obilné klasy?

  • obilí pro dekorační účely sklízejte pokud možno zelené, těsně před dozráním. V plné zralosti po dosušení vypadávají zrna z klasů.
  • stébla očistěte od listů a dosušte
  • pšenice a oves obsahují velké množství vody, proto se při sklizni nazeleno doporučuje dosušení teplým vzduchem
  • ječmen sušte nastojato. Jedině tak si přepadávající klasy zachovají přirozený vzhled.

svazek pšeničných klasů jako dekorace 

Obilí pro suché vazby

  • ječmen (Hordeum) - do suchých vazeb se využívá ječmen hřivnatý (Hordeum jubatum), který má dlouhé převisající klasy na 50 – 70 cm vysokých stéblech. Sušit můžete také ječmen obecný (Hordeum vulgare), který se běžně pěstuje jako obilovina. Původní ječmeny bývaly vysoké 70 – 100 cm, současné odrůdy bývají nižší. K sušení se však nejlépe hodí odrůdy s delšími stébly. Využít můžete dvouřadí i víceřadé ječmeny
  • pšenice (Triticum) – k sušení se nejlépe hodí pšanice špalda (Triticum spelta), která dorůstá výšky až 150 cm. Její delší řidší klasy připomínají ječmen. Dále můžete použít pšenici tvrdou (Triticum durum), která dorůstá výšky 70 – 90 cm. Sušit můžete také pšenici obecnou (Triticum vulgare), která u nás patří k nejběžnějším obilovinám.
  • oves (Avena) - jako obilnina se nejčastěji pěstuje oves setý (Avena sativa). K sušení můžete využít také oves jalový (Avena sterillis), který dorůstá výšky 80 – 150 cm nebo oves hluchý (Avena fatua). Ten je nižší a má laty s vodorovnými větévkami na všechny strany.