stromek v květináčiV bytech zůstává nazdobený stromek nejčastěji do Tří králů, tedy do 6. ledna. Jak rychle se s ním rozloučíme, záleží nejen na našich prostorových možnostech, ale také na teplotě místnosti, kam stromek umístíme. Nejrychleji opadává jehličí ze smrků, následují jedle. Nejdéle vydrží v dobré kondici borovice.Kam s vánočním stromkem a co za to?

Zahrádkáři většinou s likvidací vánočního stromku problém nemají. Zvlášť ti, kteří jsou zvyklí si sami připravovat kompost. Stromek stačí rozřezat na menší části, neopadané větve poslouží jako zimní ochrana rostlin, případně se mohou nastříhané na kratší části přidat do kompostu. Využití kmene záleží na dalších možnostech – někdo využije štěpkovač, jiní připraví pár polínek do krbu či kamen.

Konkrétní pravidla pro odkládání stromků uvádějí jednotlivé obce na svých webech. Ve velkých městech většinou stačí odložit odstrojený stromek vedle nádob na směsný komunální odpad, tedy vedle kontejnerů či popelnic. Některá města (např. Brno) žádají obyvatele o rozřezání stromků na menší části. Odvoz stromků se většinou provádí ve dnech pravidelného svozu odpadu, a to v období od konce prosince do konce února. Zásadně stromek nepatří (ani rozřezaný) do nádob na směsný odpad.

Lákavý bonus pro ty, kteří předají vysloužilé vánoční stromky k další recyklaci, nabízejí některé kompostárny. Např. lidé v Brně a Boskovicích dostávali za každý odevzdaný stromek deset kilo kompostu (tato nabídka platila v roce 2014). Další možností, jak se stromku zdarma a korektně zbavit, je jeho předání ve sběrném dvoře.

Naopak do zoologických zahrad vysloužilé stromky nenoste. Některá zvířata (sloni, žirafy aj.) si na nich sice náramně pochutnají, ale nebezpečí spolknutí zapomenuté ozdoby či háčku je příliš velké. Navíc stromky po čase stráveném v bytě už nepředstavují pochoutku vhodnou pro zvířecí jídelníček. Proto zoologické zahrady využívají pro přikrmování svých svěřenců větve ze stromů z venkovních prostranství nebo odebírají stromky, které prodejcům zbyly z předvánočního prodeje.

Samozřejmě, že výše zmíněné rady neplatí pro stromky umělé. Pokud jste si koupili stromek v květináči vhodný pro další výsadbu, můžete jej po krátkém pobytu v bytě přivykat na venkovní podmínky.