Základní pravidla pro bohatou úrodu rajčat

Využijte skleník či fóliovník, pokud máte příležitost. Pro pěstování rajčat vytváří ideální prostředí, umožňuje lépe korigovat vláhu a vlhkost půdy, obsah živin nebo zamezit v přístupu některým podzemním škůdcům.Kvalitní propustná půda – s růstem rostlin přihrnujeme další výživnou zeminu, postupně se tak vytvoří bohatší kořenový systém, který zajistí mladým rostlinám lepší podmínky pro získání většího množství živin.

Dostatek místa pro jednotlivé sazenice - rajčata nevysazujte na záhon po bramborách ani v jejich v blízkosti, k nevhodným „sousedům“ patří také papriky a cukety, protože při jejich společném pěstování s rajčaty snáze dochází k šíření plísní. Rajčata ocení slunné stanoviště, alespoň částečně kryté. V případě, že rajčata pěstujete venku, je vhodné umístit je například u zdi s přesahující stříškou.

Nákup kvalitních sazenic – rajčata si můžete buď sami předpěstovat nebo zakoupit již vzrostlé sazeničky. Pokud se rozhodnete pro jejich nákup, doporučujeme vysazovat pouze sazenice od certifikovaných dodavatelů, kteří by měli sledovat vývoj a odolnost jednotlivých odrůd (vývojem odrůd, rezistentních vůči plísním a dalším chorobám, se zabývá genetické inženýrství).

 Vyvazování rajčat ve skleníku

Pravidelná kontrola vláhy – rajčata potřebují dostatek vody, zemina by neměla být příliš mokrá, abychom nezavdali příčinu pro vznik plísní, ale nesmí ani vysychat. Zvlášť v období sucha mohou pomoci speciální krycí fólie nebo také mulčovaná tráva, obě varianty částečně zabrání i prorůstání nežádoucího plevele. Rostliny zaléváme přímo ke kořenům, nejlépe v ranních hodinách, vyvarujeme se zalévání přes listy.

Tyčková rajčata průběžně vyvazujte k opoře nebo navíjejte na (k tomu účelu uzpůsobené) speciální tvarované podpěry.

Ochrana rajčat před plísněmi a hnilobou

Obecně se doporučují preventivní postřiky rostlin ještě před začátkem růstu malých plodů. Dáváte-li přednost biologickému pěstování, můžete zkusit vysadit na záhon s rajčaty měsíček lékařský, aksamitník nebo bazalku. Rostliny často prohlížejte, při prvních příznacích napadení postiženou část ihned bezpečně likvidujte a jako přírodní fungicid můžete opakovaně použít výluh z drceného česneku nebo z přesličky.

Nebezpečná je zejména plíseň bramborová (Phytophthora infestans), její mikroorganismy dovedou spolehlivě zdecimovat úrodu rajčat doslova během několika málo dní. Příznivými podmínkami pro šíření plísně je především vlhké prostředí a kolísání teplot.

Co napomáhá předejít plísni rajčat:

  • zajištění dobré cirkulace vzduchu,
  • ve sklenících a pařeništích hlídat hodnoty vlhkosti vzduchu (ideálně do 75%),
  • optimální množství vody,
  • pořízení kvalitních a odolných sazenic.

Kromě chorob a škůdců se můžete u rajčat setkat také s vadami, způsobenými fyziologickými příčinami. Jedná se o tzv. praskání plodů. Konzumaci puklé plody rajčat sice nebrání, ale plody nejsou vhodné k uchovávání, snáze podléhají plísním. Nejčastěji nastává tento problém vlivem nerovnoměrné závlahy při pěstování venku.

Podporujte v zahradách užitečný hmyz vysazováním vhodných dřevin, hojně rozšířené včely, ale také čmeláci, značně usnadňují opylování rostlin. Produkce rajčat i dalších plodů se za jejich pomoci zvýší a podstatně urychlí.

Nezapomeňte i na včasné vylamování zálistků rajčat - vedlejší výhony v paždí listů na hlavní ose rostliny, aby nedocházelo k jejímu nadměrnému zahušťování listy a následnému vysilování. K hustému porostu hůře pronikají sluneční paprsky, plody jsou menší a snáze podléhají chorobám.

A nakonec, budete-li v pěstování rajčat natolik úspěšní, že velikost úrody předčí vaši schopnost ji celou zkonzumovat, nabízí se několik možností, jak rajčata uchovat i pro pozdější použití – můžete je zavařit, usušit i zamrazit.