šipka označuje místo, kde vyrůstá zálistek, který potřebujeme odstranitZatímco rajče keříčkové má jen omezený růst, rajče tyčkové může za příznivých podmínek vyrůst až do délky několika metrů. Vše co budeme dále popisovat tedy platí pro odrůdy rajčat tyčkových pěstovaných nejčastěji ve sklenících či fóliovnících. Tato rajčata někdy nazýváme indeterminantní, právě pro skutečnost, že hlavní stonek dál roste i po nasazení květů.Naopak u rajčat keříčkových, která se většinou pěstují ve volné půdě nebo v nádobách na balkonech či terasách, není vylamování nutné. Tyto odrůdy jsou květenstvím zakončeny a proto o nich hovoříme jako o determinantních.

Zálistek, fazoch čili neplodný výrůstek rajčat

Vinaři pojem fazoch velmi dobře znají. I u révy vinné musí včas odstranit neplodné výrůstky, zvlášť ty, které se objevují v blízkosti budoucích hroznů. U rajčat poznáme fazoch velmi snadno. Je to vedlejší výhon, který se objevuje v paždí listů na hlavní ose rostliny, proto se pro něj také používá výstižné české slovo zálistek.

Pokud fazochy na rostlině ponecháme, dojde k nadměrnému zahuštění listy a vysilování rostliny. Vše se odrazí na plodech - bude jich méně a budou drobnější. Navíc u přehuštěných rostlin hrozí snadnější rozvoj houbových chorob. Odstraněním zálistků se k plodům dostane více slunečního světla, a tak urychlíme jejich dozrávání.

Vylamovat, vyštipovat nebo odřezávat?

Na první pohled to vypadá, že způsob, jakým zálistky odstraníme, je jen otázkou naší volby. Když se však zamyslíme nad argumenty pro a proti, pak vychází jedna jediná vhodná volba: včasné VYLAMOVÁNÍ. Každý jiný způsob, tedy vyštipování, odřezávání či odstřihování, s sebou nese zvýšené riziko přenosu viróz mezi jednotlivými rostlinami.

Postup při vylamování zálistků rajčat

  • zálistek (fazoch) uchopíme za vrcholek a vylomíme 
  • poraněného místa se nedotýkáme, abychom neumožnili šíření bakteriálního vadnutí, které může vést až k úhynu celé rostliny
  • vylamování provádíme opakovaně podle potřeby. Zálistky odstraňujeme když dosáhnou délky 3 cm, maximálně 5 – 10 cm, tedy přibližně 1x týdně 
  • vylamování přerostlých zálistků není vhodné – může dojít k poškození rostliny a vzniká větší vstupní brána pro případnou infekci