Jak nejlépe přilákat včely na zahradu

Pro sběr včely hledají možnosti většinou v nejbližším okolí, proto je velmi přitahují ovocné stromy i mnohé okrasné dřeviny. Vysazováním a rozmnožováním vhodných druhů můžeme významně přispět k obohacení potravy včel, a tím i k větší spokojenosti s úrodou.Ovocné stromy a keře jsou vynikajícím zdrojem výživného pylu i nektaru (medonosné dřeviny). Nektar je sladká tekutina, kterou včely sbírají, aby z něho mohly v úlech tvořit med. Tato sladina je vylučována žlázkami v květech, které se nazývají nektarie. Pylem nazýváme shluk drobných samčích pohlavních buněk semenných rostlin. Barva pylu je nejčastěji žlutá nebo nažloutlá. Opylení či přenos pylu samčích buněk na samičí orgány květu rostlin je nezbytný proces k tomu, aby vznikly plody (úroda). Opylování stromů a rostlin je v podstatě vedlejší činností včel, jejich hlavní snahou je získat pro sebe potravu a zásobu pro zimní období.

včely na jabloních nám pomohou dosáhnout lepší úrody

Stromy a keře vhodné pro včely:

Také okrasné dřeviny včely milují

Mezi kvalitní medonosné stromy z hlediska včelařského přínosu řadíme mnoho dřevin, ne všechny se však hodí do každé zahrady kvůli svému statnému vzrůstu (např. lípa, vrba jíva, javor klen). Z menších okrasných dřevin opylovače přitahují i keře a menší stromky: 

Pro včely je vhodný i zlatý déšť
 • čimišník obecný – 2-5m vysoký keř, kvete v první půlce května,
 • hloh obecný – keř nebo nižší stromek, kvete v květnu a červnu,
 • mahonie cesmínolistá – rozložitý keř asi 1m vysoký, kvete v dubnu a květnu,
 • trojpuk vroubkovaný – keř 1-2,5m vysoký, kvete až čtyři týdny,
 • trnka obecná – keř asi 2 m vysoký, kvete na konci března a v dubnu,
 • tamaryšek francouzský – keř nebo stromek 2-4m vysoký,
 • šípkovec zákulovitý – keř, kvete od června až do července,
 • ruj vlasatá – vysoký keř,
 • pámelník bílý – hustý větvený keř, asi 2m vysoký, kvete od června do srpna,
 • svída krvavá nebo bílá – rozkvétá od konce května,
 • vřesovec pleťový – asi 1/2m vysoký poléhavý keřík,
 • zlatice nazelenalá (Forsythia viridissima) - vyšší keř (až 2m), jarní zdroj pylu. Zlatice je často zaměňována se silně jedovatým keřem štědřencem odvislým (Laburnum anagyroides), nazývaným zlatý déšť.

Pro včely je důležitá rozmanitost dřevin

Ve včelařské praxi se průběžně zkoumají a vyhodnocují různé druhy medonosných dřevin i ostatních rostlin. Posuzuje se zejména kvalita a vydatnost pylové snůšky, od níž se pak odvíjí i kvalita vyprodukovaného medu. Velkou měrou se na úspěchu včelařů a úrodě podílí i počasí a klimatické podmínky.  Pokud je počasí příznivé, poskytují včelám kvetoucí stromy již brzy na jaře velké množství nektaru a pylu. Naštěstí kvetení u různých stromů i ostatních rostlin probíhá v různých časových obdobích, a tím se vlivy počasí do značné míry eliminují. Z tohoto pohledu je důležitá co největší rozmanitost vysazovaných dřevin.