Řez ovocných stromů provádíme s citem

Řez dřevin zpravidla neprovádíme podle šablony, ale s přihlédnutím ke konkrétním nárokům a potřebám jednotlivých druhů ovocných stromů. Každý druh i odrůda vyžadují odlišný přístup k řezu. Pro výběr správného typu zohledňujeme především:  • stáří, vzrůst a zdravotní stav dřeviny
  • vývojovou fázi rostliny a její stanoviště
  • požadovaný pěstební tvar koruny
  • období roku, klimatické podmínky a další.

Obecné pokyny k řezu lze použít pro určitou fázi růstu, např. při zakládání koruny u nových stromků nebo při zmlazování. V ostatních případech volíme spíš individuální přístup.

Řez ovocných stromů podle ročního období a vegetačních fází

Zimní řez má zmlazující účinky a provádí se po opadání listí až do začátku vegetace v předjaří. Silný zimní řez podporuje růst a omezuje plodnost, mladé stromky proto řežeme v období vegetačního klidu mírněji a až ve druhé fázi zimy, abychom maximálně omezili případné poškození řezných ran vlivem mrazu. Stromy vybíráme postupně, nejdříve prořezáváme především staré vysokokmeny. Řez stromků se slabým růstem nebo které ještě nemají vypěstovaný tvar koruny, naopak ponecháme na pozdější období a vyčkáme na příznivější počasí.

Jarní řez zejména před rašením má výrazný zmlazovací vliv, po narašení řezem působíme na částečné oslabení růstu (čím je řez pozdější, tím více). Bujně rostoucí stromy a také peckoviny řežeme později na jaře, v době rašení, případně počkáme až do doby květu, je-li naším záměrem jejich růst omezit. U peckovin (např. meruňky, třešně) se pozdějším řezem předchází také vzniku výronu.

Letním řezem odstraňujeme nechtěné konkurenční výhony (tzv.vlky), aniž se tím strom nežádoucím způsobem zmlazuje. Letní řez je nepostradatelný při složitějším klasickém řezu.

Pozdně letní řez od poloviny července do poloviny srpna je výhodný při odstraňování větších či odumírajících větví, zejména u druhů citlivějších na řez v době vegetačního klidu. Rána po řezu se do konce vegetační doby na okrajích částečně zahojí a sníží se tak riziko infekce či poškození vlivem změn počasí. Tento druh řezu se hojně využívá také ve školkách, kde se v letním období odřezává veškerý obrost na kmenech dopěstovaných stromků.

Kdy provádět průklest ovocných stromů

Prořezávání stromů

Průklest je nejčastější formou udržovacího řezu stromů. Uskutečňujeme ho zpravidla zjara, na počátku plodného období, ovšem ani podzimní čas nebývá výjimkou – oba typy řezu mají své přednosti i nevýhody. Průklest působí více na celou korunu, zatímco zimní řez na jednotlivé větve. V průběhu vyrovnaného růstu a plné plodnosti již zasahujeme co nejméně. Průklest prosvětlí korunu stromu a řidší větve pak umožní jeho snazší údržbu, například v případě nutného postřiku. Tímto řezem se snažíme dosáhnout vyváženého poměru mezi růstem, kvetením dřeviny a následnou plodností. Prořezávání a zkracování některých výhonů je také vhodnou prevencí nemocí stromů i nepravidelné produkce ovoce.

Zmlazovací řez ovocných stromů

Jedná se o hlubší radikální řez s cílem podpořit vitalitu a životnost stromu a stimulovat v dalším období rychlejší růst dřeva na zbylých větvích. Provádí se vždy v období vegetačního klidu, během zimy nebo v předjaří, zejména u starších a přestárlých dřevin. U běžných stromů řez plánujeme obvykle zhruba po 10 letech. Takto upravovaný strom pak disponuje zdravějším a pevným dřevem bez nežádoucích mrtvých a nemocných větví.  

Zmlazovací řez je biologicky vhodný pěstitelský zásah, který zlepšuje celkovou kvalitu a zdraví stromu, přesto je na místě opatrnost a pečlivé zvážení zamýšleného postupu. Pokud si nejsme jisti, neváhejme vyhledat raději odbornou poradu, případně přizvat k zákroku renomovanou firmu. Radikální řez je vždy individuální záležitostí a nešetrné provedení by mohlo strom a jeho plodnost výrazně poškodit.

Výchovný řez ovocných stromů

Schéma výchovný řez ovocných stromů

Hlavním cílem výchovného řezu je vytvoření určitého typu koruny stromu. Spočívá ve výběru a posílení kosterních větví nebo terminálu stromu dle požadavku a potřeb pěstitele. Výchovný řez se provádí odlišným způsobem v prvním roce a v následujících letech. Úprava v prvním roce probíhá na podzim po výsadbě stromku, tvarování koruny v dalších letech již formou zimního řezu. 

Obecná pravidla řezu ovocných stromů

  • Řez dřevin nikdy neprovádíme v případě silných mrazů.
  • Nikdy nepřistoupíme k silnému řezu v pozdním létě, aby nedošlo k nežádoucímu rašení.
  • Odstraňujeme výhony rostoucí dovnitř koruny, vlky a suché či poškozené větve.
  • Řezem se snažíme zamezit předčasné plodnosti na úkor růstu.
  • Používáme kvalitní ostré nářadí, které po ukončení prací vždy desinfikujeme.

Správně vedený strom poznáme podle silné, pevné a dobře prosvětlené koruny, která má odstraněny poškozené a nemocné části a větve mají v koruně dostatek světla i prostoru. Tvarovaný a pravidelně udržovaný strom je zdravější, snadněji odolá případným houbovitým chorobám a potěší pěstitele poskytováním kvalitnějšího ovoce.
 
(schematické obrázky byly převzaty z Wikipedie pod licencí Creative Commons)