mlýnský kámen ležící na trávníkuMlýnské kameny (též zvané žernovy) dosloužily koncem 19. století, kdy je ze scény vytlačily válcové mlýny s ocelovými válci. Ale vzhledem k počtu mlýnů i skutečnosti, že při mletí byly zapotřebí žernovy dva (hornímu se říkalo běhoun, spodnímu spodek), je tu a tam možné starý mlýnský kámen získat. Pak už záleží na vaší fantazii, jak s ním naložíte.

Zajímavě se vyjímá položený na trávníku s kvetoucími sedmikráskami, případně je možné jej doplnit skupinou výrazných vyšších rostlin. Tímto způsobem obzvlášť vynikne struktura původního kamene a jeho opracování. Pokud budete kámen shánět, pak si všímejte nejen jeho velikosti, ale také středového otvoru. Kromě kulatých otvorů různých velikostí se objevují i otvory čtverhranné.

žernov umístěný vertikálněŽernov je možné umístit nejen horizontálně, ale i vertikálně. V takovém případě je vhodné jej částečně zapustit do terénu. Při takovémto umístění se přímo nabízí průhled středovým otvorem. Co v něm zvědavý návštěvník vaší zahrady uvidí, to už záleží jen a jen na vás.

Materiálem pro výrobu žernovů byly nejčastěji pískovce, trachyty, granity (žula) a sladkovodní křemence. Dnes můžete koupit také mlýnské kameny vyrobené z umělého pískovce.