Náklady na filtraci bazénu
Filtraci lze provádět různými způsoby, nejčastěji se používá pískový filtr. Cena takového filtru se nejčastěji pohybuje mezi 5 000 a 30 000 korun v závislosti na velikosti a značce filtru. K tomu je samozřejmě nutné připočítat pravidelnou výměnu písku, která se doporučuje každých 3-5 let a 25 kg pytel stojí obvykle pár stovek.Energie potřebná pro filtraci

Filtraci bazénu pochopitelně nelze provádět bez elektrické energie. Spotřeba přitom závisí na velikosti bazénu, typu filtru, délce filtračních cyklů a řadě dalších faktorů. Průměrná denní spotřeba elektřiny pro běžný bazén o velikosti 8x4 metrů se pohybuje kolem 2-3 kWh, což představuje roční náklady v rozmezí 5-7 tisíc korun při průměrné ceně elektrické energie 5 Kč/kWh. Pro tyto účely doporučujeme srovnání cen elektřiny, abyste si mohli spočítat, zda by se vám nevyplatilo změnit poskytovatele.

Chemie a voda

Tím ale náklady nekončí. Dalšími potřebnými prostředky jsou chemické přípravky určené k udržení čistoty a pH vody, jejichž cena se pohybuje v nižších jednotkách tisíc korun ročně. Také je třeba zohlednit náklady na vodu, ať už pro pravidelné doplňování nebo pro kompletní výměnu, která se doporučuje každé 2-3 roky. Tyto náklady jsou velmi variabilní a závisí na mnoha faktorech, zejména na aktuální ceně vody u vašeho poskytovatele.

Údržba a servis

U bazénu je také důležité počítat s dodatečnými náklady na údržbu a servis, které mohou ročně dosáhnout i několika tisíc korun. Mezi tyto výdaje patří například pravidelná kontrola a údržba čerpadel a filtrů, údržba otopných systémů, pokud jsou instalovány, nebo náklady spojené s přípravou bazénu na zimu a naopak jeho uvádění do provozu na jaře.

Jak snížit provozní náklady bazénu

Optimalizací provozu bazénu můžeme výrazně snížit jeho provozní náklady. To zahrnuje například instalaci účinnějšího čerpadla, použití krytu na bazén pro snížení odparu vody a tím i nákladů na její doplnění či instalaci solárního ohřevu vody. Také můžeme zvážit použití alternativních chemických přípravků nebo dokonce přechod na přírodní bazén, který využívá přirozené biologické procesy pro čištění vody a nevyžaduje žádnou chemii.

Závěrem

Provoz bazénu představuje celou řadu nákladů, které je důležité brát v úvahu při rozhodování o jeho instalaci. Mezi tyto náklady patří především energie potřebná pro filtraci, ale také náklady na chemii, vodu a údržbu. Existují sice způsoby, jak tyto náklady snížit a učinit tak provoz bazénu ekonomicky efektivnějším, ale ještě před pořízením bazénu si promyslete, jestli bude mít bazén pro vás dostatečné využití, aby vám všechny tyto náklady a starosti stály za to. Pokud ano, pak je bazén skvělou třešničkou na dortu každého rodinného domu.

Nezapomeňte si při pořízení kvalitního bazénu celou domácnost vhodně pojistit. Případně zvýšit pojistnou částku současného pojištění.