Krtek obecný

Krtečka, coby milé a půvabné zvířátko, zná většina dětské populace z animovaného seriálu výtvarníka Zdeňka Milera. V zahradách však krtek obecný, u nás nejčastěji se vyskytující druh, není zdaleka tak oblíbený. Krtek /Talpa/ je nevelký teritoriální živočich z rodu savců. Bývá samotářský a věrný svému území, často si jej značkuje a nerad mění stanoviště. Dožívá se průměrného věku 2-5 let. Žije v podzemí, ale ovládá dobře i plavání, zvládne i případné menší záplavy. K životu v temných chodbách je velmi dobře tělesně uzpůsoben. Mohutnými lopatovými předními tlapkami vytváří důmyslný systém dlouhých tunelů a za pomoci čichu a sluchu vyhledává živočichy, které loví. V zimním období se zanořuje do hloubky, na jaře se vrací blíž k povrchu, kde má více potravy. Vyhovují mu půdy hlinité a jílovité, písčité druhy krtci v oblibě nemají. Nedrží tvar tunelů a zasypávají se. Oblíbené jsou pro něho čerstvě obdělané půdy, v nichž se dobře vytvářejí nory.

Jak je krtek užitečný?

V mnoha ohledech je krtek velmi užitečný a zaslouží si jistou dávku naší shovívavosti a tolerance. Přítomnost krtka na zahradě do jisté míry prokazuje zdraví půdy a prostředí. Je hmyzožravec a živí se bezobratlými,

  • požírá škodlivý půdní hmyz, slimáky, žížaly a ponravy, larvy, kukly i dospělce
  • likviduje i menší hryzce a hraboše
  • provzdušňuje a kypří půdu
  • zeminu z kopečků lze využít jako kvalitní substrát pro předpěstování sazenic.

Svou činností však někdy působí i nepříjemnosti. Pohybem pod zemí podrývá půdu a přetrhává podzemní části rostlin. Nevyhýbá se ani pařeništím a skleníkům. Nejvíce jsou ohroženy mladé a čerstvě zasazené rostlinky, starším již krtek tolik neublíží. Naopak – může jim kypřením půdy poskytovat více vzduchu. Pařeniště pro pěstování cenných rostlin (např. skalniček) můžeme při zakládání z důvodu prevence a ochrany vyložit hustým drátěným pletivem.

krtiny po krtkovi na zahradě

Krtka nehubte

Pokud se krtek vynoří na povrch, může být sám ohrožen některým z predátorů. Nebezpeční jsou pro něho draví ptáci, liška nebo lasička. A ovšem také člověk s některými druhy pastiček, příp. jeho necitlivým vyháněním.

Krtince pokud možno nelikvidujte tlakem, pokud zamezíme krtkovi přístup vzduchu, tím spíš si vytvoří v blízkosti další hromádku. Lepší postup skýtá odhrabání vyvřelé hlíny a její další využití. Takováto kyprá zemina je velmi kvalitní, bez zárodků plevele a mnoho zahrádkářů ji proto i vyhledává.

Možnosti ochrany před krtkem

Krtek je bezbranný, pokud se vám podaří jej odchytit, určitě mu neubližujte. Odneste ho na vzdálené místo nebo využijte šetrné technické prostředky.

Akustické odpuzovací plašiče jsou přijatelné z hlediska přírody, krtkům neublíží a mohou jejich činnost do značné míry omezit. Jedná se o speciální zařízení na bázi ultrazvuku, fungují na baterie nebo na solární napájení a vydávají pro krtky nepříjemné zvuky. Bodec plašiče se zasouvá přímo do chodbičky krtka, aby se zvuk v podzemí mohl úspěšně šířit. Některé typy se prodávají také ve formě malých krabiček. Při nákupu plašiče však pečlivě vybírejte, ne všechny prodávané druhy mají stejný dosah a účinnost.

Neomezená lidová tvořivost disponuje v tomto ohledu i mnoha různorodými nápady. Doporučuje se například vyrobit improvizovaný plašič za pomoci skleněných lahví s úzkým hrdlem. Zakopeme je do země a vložíme do nich hůlky s větrníky. Pohyb větrníků chvěním lahví vytváří vibrace, přenáší je do půdy a většinou přiměje plachého krtka se ze zahrady odstěhovat. Pomoci mohou částečně i některé rostliny (např. pryšec křižmolistý, afrikán, česnek, řebčík královský), jejichž aroma krtkům není příjemné.