při výsadbě směřují rašící očka vzhůruBrambory patří mezi plodiny s vysokými nároky na živiny. Vyžadují na podzim důkladné vyhnojení chlévským hnojem, případně dostatečným množstvím kvalitního kompostu či zeleného hnojení. V osevním postupu, kdy dbáme na vhodné střídání rostlin, patří brambory do I. trati, ale na vhodně ošetřeném pozemku je můžeme zařadit i do II. trati.Kvalitní sadba brambor

Základ úspěšného pěstování je kvalitní (certifikovaná) sadba. Sázet bychom tedy neměli běžné konzumní brambory, ale sadbové. Tak nejsnáze předejdeme nebezpečí přenosu chorob. Nabídka odrůd je poměrně široká, ale důležité je začít shánět sadbu včas.

střídání plodin - brambory jsou po sobě pěstitelsky snášenlivé, ale neměly by se zařazovat na stejný pozemek dříve než čtvrtým, lépe pátým rokem. Jinak hrozí jednostranné odčerpání živin a stopových prvků z půdy (únava půdy). Ještě větší nebezpečí představuje zamoření půd chorobami (rakovina brambor) a háďátkem bramborovým.

Jak na dobrou sklizeň brambor

urychlení sklizně - nejrychleji se sklizně dočkáme, pokud sadbu brambor předem narašíme (délka klíčků do 5 mm) či předklíčíme (délka klíčků 15 – 22 mm). Důležitou roli také hraje volba odrůdy. Podle vegetační doba jednotlivých odrůd (od výsadby do zralosti) dělíme brambory na:

  • velmi rané - 90 - 110 dní
  • rané - 110 - 120 dní
  • polorané - 120 - 130 dní
  • polopozdní - 130 - 145 dní
  • pozdní nad 145 dní

ideální čas na výsadbu – doba výsadby závisí na teplotě a stavu půdy (půda by se neměla lepit na nářadí). Naklíčené brambory sázíme do půdy teplé 6 – 8 °C, kterou jsme předem dobře prokypřili do hloubky 15 - 20 cm. Ve vyšších oblastech prohřátí půdy uspíšíme použitím netkané textilie či fólie. Obvyklý termín výsadby se pohybuje od konce března v nejteplejších oblastech až po druhou polovinu května v podhorských a horských oblastech.

vzdálenost při výsadbě (spon) – hlízy brambor vysazujeme do brázd tak, abychom později mohli k jednotlivým trsům dobře přihrnovat zeminu (hrůbkovat). Při pěstování v zahradě stačí vzdálenost mezi brázdami 60 - 70 cm, u ranných brambor stačí i 50 cm. Hlízy v řádku sázíme na vzdálenost 30 cm u raných a 35 – 40cm u ostatních odrůd.

hloubka výsadby – hlízy brambor nesázíme příliš hluboko. Hloubku určuje výška hlízy. Tj. sázíme tak hluboko, jak je hlíza vysoká, popř. o 1 – 2 cm hlouběji. Důležité je dostatečné nahrnutí půdy nad hlízami (5 – 7 cm, někdo doporučuje 10 – 15 cm).

Čemu se vyvarovat při pěstování brambor

  • brambory okopáváme a průběžně přihrnujemešpatná orientace hlízy – při výsadbě je důležité, aby vrcholová očka směřovala nahoru. Pokud hlízu vysadíme opačně, hlízu zbytečně připravíme o množství zásobních látek a energie a oddálíme začátek růstu.
  • nedostatek vzduchu – pro zdárný růst potřebují brambory dostatečně kyprou půdu, kterou proudí vzduch. Proto po výsadbě zeminu nepřitlačujeme a neušlapáváme.

Máme rádi brambory – příručka, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky v roce 2012 na podporu drobných pěstitelů brambor. Dozvíte se v ní Proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat i pěstovat a nechybí ani několik osvědčených receptů. V elektronické podobě je příručka ke stažení na stránkách ministerstva

A co dál? - rady jak pečovat o porost brambor po výsadbě najdete v našem článku Jak vypěstova nejlepší brambory