Kdy začít plánovat zahradu?

Ideální stav je, pokud s plánováním zahrady začnete ještě před stavbou domu a k ruce máte zahradního architekta. Pak je možné všechny úpravy pozemku podřídit budoucím záměrům. Zda k plánování zahrady architekta přizvete, záleží na vás. Velmi často bývá samotná stavba a s ní spojené vícenáklady tak velkým zásahem do finančního i časového rozpočtu, že plánování zahrady se odsouvá na neurčito.Jiná situace je v případě, že jsme se stali majiteli osázeného pozemku se starší stavbou. I tady je ke zvážení, zda nepřizvat k návrhu zahrady odborníka. Pokud navážete spolupráci s člověkem se zkušenostmi v oboru, můžete předejít mnoha nepříjemnostem, které s sebou svépomocné plánování přináší. Na druhou stranu je pochopitelné, že specialista nebude pracovat zadarmo.

Sami nebo s odborníky?

teprve po zakreslení stávajících prvků můžeme začít plánovatJsou obory, u kterých je nám jednoznačně jasné, že bez odbornosti budou výsledky našeho snažení nevalné, v některých případech až žalostné. O zahradní architektuře si to většina z nás nemyslí. Zatímco nábytek v obýváku můžeme po čase přestavět, špatně vysazené stromy se po letech stěhují obtížně. Nemluvě o zvyšování nákladů při nevhodném načasování zahradních prací (např. dodatečné výkopy).

Zahradní architektura je vědní obor, který v sobě zahrnuje umělecké i technické prvky. Jeho podstatou je práce s prostorem, terénem, rostlinným materiálem a doplňky. Studovat jej můžete jako maturitní obor na středních zahradnických školách. Vysokoškolské studium nabízí (součást Mendelovy univerzity v Brně), Katedra zahradní a krajinné architektury (součást České zemědělské univerzity v Praze Suchdole) či univerzity zaměřené na studium architektury (ČVUT v Praze, Technická univerzita v Liberci).

Tip redakce: V knihkupectvích i veřejných knihovnách objevíte množství odborné literatury věnované zahradní architektuře. Zkuste do nich nahlédnout. Třeba objevíte vhodnou inspiraci. A nebo pochopíte, že zahradním architektem se nestanete přes noc. Zmínku o zahradní tvorbě najdete snad v každé zahradní encyklopedii. Velmi přehledně, věcně a přitom relativně stručně nabízí rady ve své první kapitole Plánování a design zahrady publikace, kterou vydal v roce 2012 Knižní klub. Jmenuje se Encyklopedie zahradničení (hlavní redaktor Christopher Brickell).

Jak změřit zahradu?

zahradu musíme poctivě změřitStále váháte, zda návrh zahrady zvládnete sami? Zkuste si nakreslit její plán. Možná už při této práci zjistíte, že to není úplně snadné. Velmi stručně řečeno: nejprve potřebujete z terénu dostat všechny stávající prvky na papír, tam je případně doplnit a na závěr byste měli být schopni podle plánu realizovat potřebné úpravy.

Pro kreslení plánu zahrady začněte důkladným vyměřením terénu. Práci vám usnadní pravoúhlý tvar pozemku či ještě lépe pokud máte k dispozici mapu z katastru nemovitostí. Jinak vám nezbývá, než vše důkladně přeměřit, nejlépe s pečlivým pomocníkem.

  • obvodové části zahrady změřte jako první. Abyste snížili možné chyby, měřte nejen délku a šířku, ale také úhlopříčku. Pak si můžete výpočtem ověřit, zda naměřená čísla opravdu sedí.
  • prvky stávající zahrady - (např. stromy, keře, zahradní stavby, cesty, schody, svahy, zdi, ploty, vodní prvky, záhony) zakreslete za pomoci úhlopříčky. Stačí, když změříte nejkratší (tedy kolmou) vzdálenost objektu od zmíněné úhlopříčky.
  • inženýrské sítě a přístupové cesty jsou důležitou součástí budoucího plánu. Ani na ně nesmíme zapomenout (např. elektrické vedení, plynovod, vodovody, kanalizace).