listí sbíráme průběžně

Co trčí nad hladinu jezírka, zastřihneme

Před zimou přistřihneme a prosvětlíme také vodní rostliny. Listy rostlin během zimy uhnívají. Rozkládající se organické zbytky pak znečišťují vodu a napomáhají tvorbě řas. Navíc při tlení rostlinných zbytků vznikají jedovaté plyny, které zhoršují rybám zimování.Ostříháme také dlouhé stonky a listy leknínů. Výjimku představuje vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), která vydrží zmrzlá i v ledu. Proto její výhonky odstraňovat nemusíme. Suché stonky bahenních rostlin umístěných na mělčích stupních jezírka můžeme využít jako doplňkové větrání. Proto ani ty před zimou neodstraňujeme.

Kdy přestat krmit ryby?

krmení ryb včas ukončímePro přezimování ryb by mělo být jezírko hluboké nejméně metr. Ještě lépe, pokud je výška sloupce vody nejméně 1,5 metru. Pro krmení okrasných ryb platí jednoduché pravidlo: krmit přestáváme při poklesu teploty vody pod 10 °C. Ryby se v tomto období připravují na zimu, jejich aktivita se výrazně zpomaluje a tak ztrácejí o potravu zájem.

K oblíbeným obyvatelům zahradních jezírek patří karas zlatý (Carassius auratus gold). Tato zářivě červená ryba dorůstá délky kolem 30 cm. Karas zlatý je vyšlechtěný z karase stříbřitého a je obdobně otužilý jako jeho předek.

Naopak pokud chováme koi kapry (Cyprinus carpio haematopterus), měli bychom věnovat jejich zimování zvýšenou pozornost. Zvlášť unikátně vyšlechtěné kousky těchto pestrých ryb bývají choulostivější než jejich příbuzní z volné přírody.

Samozřejmě, že ryby mohou přezimovat nejen ve venkovním jezírku, ale také ve vytápěném venkovním jezírku či zatepleném zimovišti. V posledních dvou zmíněných případech krmení odpovídá aktivitě ryb, která je přímo úměrná teplotě vody.

Filtraci zahradního jezírka uklidíme nebo snížíme výkon

Pokud máme filtr umístěný nad hladinou jezírka, s příchodem prvních mrazů jej vypneme. Zároveň vypustíme z filtrace vodu a otevřeme ventily. Vodu vypustíme také z hadic, potrubí a všech míst, kde by mohla zamrznout.

pro přežití ryb nesmí jezírko zamrznoutU gravitačních filtrací a filtrací schovaných v šachtách poškození mrazem nehrozí. V těchto případech můžeme cirkulaci vody nechat zapnutou. Stačí pouze snížit výkon čerpadla o třetinu až polovinu.

Na díru v ledu jezírka myslíme včas

Zahradní jezírko bychom nikdy neměli nechat celé zamrznout. Jinak bychom zimujícím rybám znemožnili přístup vzduchu a pod hladinou by došlo k hromadění jedovatých plynů.

V žádném případě se nedoporučuje díru v ledu vysekávat nebo vyřezávat. Hluk a otřesy rybám velmi vadí. Díru můžeme vytvořit například speciálním ohřívačem.