Ani sebelepší péčí o zahradu nezabráníme přemnožení invazních plžů. Jejich výskyt meziročně kolísá v souvislosti s vývojem počasí (mírné zimy přežije větší počet jedinců). Nicméně pokud budeme ostražití i v letech, kdy jsou populace plzáků slabší, pojistíme se pro léta, kdy se jejich výskyt opět zvýší.1/ nepřemýšlíme a nespolupracujeme - hodně chyb způsobuje skutečnost, že se řídíme více intuicí, než znalostmi. A vůbec nemusí jít o studium odborných prací. Někdy bohatě stačí použít "selský rozum". Ideální je také spolupracovat se sousedy. Pokud budeme sebelépe udržovat svou zahradu a za plotem budou mít plzáci ráj, pak máme jedinou jistotu: nekonečný a marný boj.

2/ házíme plzáky přes plot či do strouhy – takové počínání je možné přirovnat k házení hrachu na zeď. Výsledkem není nic jiného, než naprosto promrhaný čas. Přesto něco podobného mnozí dělají naprosto vážně. Plzák španělský však není žádný pecivál. Vlastními silami se za jedinou noc přemístí i o 50 metrů! Velmi brzy se nám tedy do zahrady opět vrátí. A co víc, rozmnoží se. Za sezónu může každý jedinec naklást 200 – 400 vajíček!

Ideálním řešením není ani zašlapování či jiný způsob mechanické likvidace, kdy usmrcené plzáky ponecháme v zahradě. Plži se totiž příležitostně živí i živočišnou potravou a tak jen nalákáme posily z širokého okolí. V pozdějších letních měsících navíc můžeme na podrážkách roznést vajíčka plžů do zbytku zahrady.

nasypat granule nestačí3/ špatně volíme či aplikujeme hubící přípravky – přípravky na likvidaci plžů jsme vám představili v článku Čím hubit slimáky a plzáky. Ve spěchu většinou nevěnujeme pozornost čtení příbalových letáků. Přitom nevhodné načasování či umístění těchto látek může podstatně snížit očekávaný účinek.

Zapomínat bychom neměli ani na skutečnost, že některé přípravky obsahují látky nebezpečné pro domácí mazlíčky či volně žijící živočichy (např. ježky). Firmy nabízejí často různě objemná balení a tak se nám při pohledu na regál v prodejně velmi špatně rozhoduje, co je OPRAVDU ekonomicky výhodné. Ideální je vybrat si přípravek předem na základě informací na internetu. Tedy vědět, co chceme koupit a za jakou cenu. Ideální srovnání je cena za 1 m2 ošetřené plochy.

4/ necháváme nepořádek na zahradě – ledabyle ponechané hromádky plevelu či jiných rostlinných zbytků představují pro plzáky atraktivní pozvánku na hostinu. Ideální je dávat vše tam, kam patří. Pokud už to z nějakého důvodu nestihneme, pak můžeme tato místa využít jako improvizované lapače a přilákané plzáky následující den posbírat a zlikvidovat.

Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat také místům, která usnadní plzákům přezimování. Plzák španělský (Arion vulgaris) dokáže přezimovat ve všech vývojových stádiích. V tuhých zimách nejlépe přezimují vajíčka nebo mladí jedinci.

čistec vlnatý používají plži jako oblíbený úkryt5/ poskytujeme mnoho skrýší – plži pro své přežití potřebují dostatek vlhkosti. Kromě zanedbaných zahradních koutů dokáží horké dny úspěšně přečkávat i v úkrytech pod rostlinami. Například čistec vlnatý (Stachys byzantina) jim poskytuje velmi příjemné přístřeší.

Nejlépe, když projdeme zahradu a tak trochu si zahrajeme na lovce plžů. Brzy vypozorujeme místa, kde se jim daří nejlépe. Ta odstraníme a nebo, pokud to z nějakého důvodu není možné, je využijeme jako pomyslné pasti. Při sběru pak často stačí rozhrnout listy či nadzvednout kameny tam, kde bývá plžů nejvíce. Z výše uvedeného je jasné, že plži se rádi pohybují také v kompostech či kompostérech. Nemají problém plazit se po zdánlivě hladkém plastu. Proto věnujeme při jejich sběru zvýšenou pozornost i těmto místům.

6/ špatně časujeme sběr – pokud chceme plže účinně vysbírat, pak je vhodné se této činnosti věnovat ve chvíli, kdy máme šanci na největší úspěch. Za horkých dní se vydávají na lov často až po osmé či deváté hodině večerní. Někdo dává přednost večernímu sběru, jiní si raději přivstanou. Činnost je to vcelku náročná,zvlášť ve chvíli, kdy mladí jedinci splývají s barvou půdy či na rostlinách nejsou příliš vidět. Ale právě to je nejlepší způsob jak zjistit, co jim v zahradě nejvíce chutná. Někdy je možné takové rostliny vysadit do vzdálenějších koutů a používat jako pasti, kam na jistotu můžeme chodit sbírat. Za chladnějšího deštivého počasí můžeme sbírat i během dne.

plzákům zvlášť chutnají mladé rostliny7/ spoléháme na zázračná řešení – ta však neexistují. Nepomůže, pokud se na likvidaci plzáků zaměříme jen v době největšího přemnožení a výskytu. Ideální je, když se seznámíme s jejich způsobem života a vyzkoušíme nejúčinnější prostředky pro svůj prostor.

S trochou nadsázky je možné výše uvedené rady shrnout do jediné věty: plzáky je potřeba hubit a ne jim pouze vyhubovat.

Likvidaci přemnožených plžů jsme se již věnovali v těchto článcích:

Čím hubit slimáky a plzáky

Zaručené recepty na hubení slimáků a plzáků