Obrovskou výhodou lepových desek je skutečnost, že nás na výskyt škůdců upozorní velmi brzy a my tak můžeme snáze a šetrněji začít s jejich likvidací. Neměli bychom je však vyvěšovat tehdy a tam, kde nejsou potřeba. Lákají totiž nejen škodlivý, ale také užitečný hmyz.v podobě šipek se lepové desky jako lapače používají u pokojových rostlinŽlutá lepivá deska láká molice, smutnice i mšice

Nejčastěji se vyrábějí žluté lepové desky. Výrobci využívají skutečnosti, že žlutá barva dráždí ty buňky složených hmyzích očí, které jsou citlivé právě na žlutou a zelenou barvu. Toto dráždění podněcuje reakce jako je snášení vajec, sběr potravy a omezení letové aktivity. Žlutá barva hmyz vybízí k usednutí. Žluté lepové desky fungují vlastně jako optické lapače. Zvlášť dobře přitahují molice, smutnice, vrtule, létavá imaga mšic, dřepčíky, nosatce.

Modrý lapač přitahuje třásněnky

Modrá barva přitahuje třásněnky (Thysanoptera), které se následně nalepí v nevysychavém lepu. Modré lepové desky slouží k monitoringu a snížení výskytu třásněnky západní, zahradní a chmelové. Desky se zavěšují těsně nad porost, přibližně 10 cm nad rostliny nebo k větracím otvorům. Modré lepové desky se vyvěšují nejpozději do týdne po výsevu a v prostoru zůstávají po celou sezónu. Použít je můžeme v bytech i ve sklenících.

Bílá lepová deska je pastí pro pilatky

Lepové desky s bílým podkladem se používají pro ochranu peckovin a jádrovin. Signalizují výskyt pilatek a pomáhají snižovat jejich populační hustotu. Samice pilatek (pilatka švestková, jablečná a žlutá) vyhledávají bílé květy švestek a sliv, resp. jabloní, meruněk a třešní a kladou do nich vajíčka. Láká je bílá barva desek, které jsou natřeny nevysychavým lepidlem. Použití lepových desek výrazně sníží množství pilatek, které by jinak nalétaly do květů a poškodily je.

Lapače vyvěšujeme asi týden před začátkem kvetení. Rozvěšujeme je rovnoměrně po obvodu korun stromů na východní, jižní a západní stranu. Doporučené množství lapačů: 2 kusy na každý metr výšky stromu.

žlutá lepová deska jako ochrana v zeleninové zahraděJak často lapače - lepové desky měnit?

Povrch lepových desek tvoří nevysychavý lep. Obvykle vydrží asi 6 týdnů po vyvěšení. Dřívější výměna je vhodná tehdy, pokud se lepová plocha pokryje hmyzem nebo dojde k zanesení povrchu prachem.

Aby jedna ochrana nezničila druhou

V prostorách, kde je aplikována integrovaná ochrana rostlin nebo biologická ochrana hrozí nebezpečí odchytu užitečných organismů, např. pestřenek, blanokřídlého hmyzu. Pokud jsou ve sklenících uměle vysazeny přípravky na bázi živých organismů (tzv. bioagens), dochází při použití žlutých lepových desek ke zřeďování užitečných organismů, zejména parazitické vosičky Encarsia formosa.