Kdy a jak rouby odebírat

velikost květních a listových pupenů je rozdílnáIdeální doporučení neexistuje. Na nejvhodnější dobu odběru roubů se objevují různé názory. Záleží na podmínkách, které máme pro skladování roubů, ale také na průběhu zimy. Někdo doporučuje odběr roubů již v listopadu (hlavně peckoviny – třešně, višně). Je-li mírná zima, je však vhodné řezat rouby až v prosinci. Pokud jsou v prosinci a lednu dny i noci mrazivé, počkáme na oblevu v lednu nebo únoru.  • rouby odebíráme nejlépe za bezmrazého počasí
  • rouby odebíráme ze zdravých, jednoletých výhonů (letorosty), silné jako tužka až prst, nejlépe z vnější (jižní) strany stromu, která bývá nejlépe osluněná
  • nepoužíváme výhony rostoucí kolmo vzhůru (tzv. vlky), ale koncové výhony z obvodu koruny
  • ideální roub je dlouhý 10 – 15 cm, má velké pupeny, je silný, má dostatek zásobních látek, vyzrálou kůru. Na roubu nemají být květní pupeny (kulaté), ale pouze listové (podlouhlejší, zašpičatělé)
  • rouby stříháme zahradnickými dvousečnými nůžkami nebo k jejich odběru použijeme zahradnický zavírací nůž známý jako žabka.
  • rouby z jednoho stromu spojíme do svazku, který označíme názvem odrůdy a datem odběru
  • rouby či očka ze zaručeně zdravých a plodných matečných rostlin získáme ve šlechtitelských stanicích, např. Sempra Litoměřice či Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy. 
  • zimní rouby slivoní, meruněk a broskvoní je vhodnější objednat u organizací, které jsou množením a distribucí roubů pověřeny. Jedině tak se pojistíme před zavlečením nepříjemných virových chorob (např. nevyléčitelné virové šarky) na svou zahradu.

Jak rouby nejlépe uchovat

řez provádíme co nejšetrnějiPři skladování roubů hlídáme, aby nevyschly, nevyrašily nebo nezplesnivěly. Potřebujeme je uchovat v co nejlepší kondici až do doby, než bude ve stromech proudit míza a budeme moci roubovat.

Optimální způsob uchovaní roubů je v chlazeném prostředí při teplotách 0 - 2 °C. Pokud uchováváme rouby v chladničce, chráníme je před vysycháním vložením do igelitové fólie. Obtížnější je uchovávání roubů třešní a višní. Jejich vysychání výrazně zabrání ošetření řezných ploch parafínem nebo voskem.

Další možnosti uchování odebraných roubů:

  • ve vlhkém písku či pilinách ve velmi chladném sklepě (teplota by neměla přesahovat 3 °C) či jiném podobném prostoru
  • založené do brázdy v zemi, nejlépe na severní straně budovy či jiném chráněném místě, kde co nejméně kolísá teplota. Aby rouby nevysychaly, přihrneme je celé nebo do poloviny zeminou

O roubování se poraďte se zkušenějšími

Mezi ovocnáři se traduje řada dalších, léty osvědčených receptů. Zatímco někteří skladují rouby těsně nad hladinou vody ve studni, jiní úspěšně uchovávají rouby zapíchnuté v krtinách. Máte-li ve svém okolí zkušené ovocnáře, nestyďte se je požádat o radu či pomoc. Většinu z nich zájem potěší a rádi se podělí o často svízelně získané zkušenosti. Vy máte šanci, že snáze dosáhnete kýženého cíle. A pokud zrovna v blízkém okolí zkušené ovocnáře neznáte, zkuste některou z internetových diskusí či návštěvu přednášky, které v zimních měsících pořádají základní organizace Českého zahrádkářského svazu nejen pro své členy.

zkušení ovocnáři vám rádi poradí