Tipy, jak šetřit vodou v létě

  • zalévat bychom měli buď časně ráno, nebo až navečerinspirujte se v přírodě - při výsadbě respektujte charakter půdy a polohu pozemku. Pro vlhká místa zvolte vlhkomilné rostliny, na sušší místa sázejte suchomilné rostliny.
  • dešťovka je zadarmo - využijte maximum možností pro získání a uchování dešťové vody. Vodu můžete svádět okapy nejen ze střech obytných budov, ale také třeba ze skleníků. Podobně výhodné je i využití vody z přírodních zdrojů, například z potoka.Využívání dešťové vody nepřináší pouze úsporu pitné vody (ať už z vlastní studny nebo veřejného vodovodu), ale také lepší kvalitu. Voda je měkká a optimálně teplá. Za slunečných dní se zbylá voda v hadici prohřeje na vysokou teplotu. Ideální není ani čerstvě čerpaná voda, která svou nízkou teplotou může některým rostlinám způsobit tepelný šok.
  • pro získání dešťové vody je možné využít i skleníkušetřete za stočné – nemalou část poplatků za vodu "spolkne" stočné. Pokud vodu používáte v zahradě při zalévání, tak ji do kanalizace neodvádíte. V případě, že množství vody, kterou nevypouštíte do kanalizace, je prokazatelně větší než 30 m3 ročně, můžete požadovat odpočet stočného. Nejlépe, když u svého dodavatele vody zjistíte, jak podobný nárok (s odkazem na zákon č. 274/2001 Sb. § 19, odstavec 7) uplatnit.
  • zalévejte motykou – pokud budete průběžně pečovat o povrch půdy tak, aby nevznikl na povrchu tvrdý škraloup, umožníte vodě lépe pronikat ke kořenům rostlin a budete pro rostliny potřebovat méně vody na zálivku.
  • zbrzděte vypařování – zastínění půdy může snížit odpařování až o 60 %. Nadbytečný odpar vody mohou zmírnit nejen samotné rostliny, ale i vhodně zvolený mulč. Jak odpařování vody výrazně zabrzdí mulčvybrat ten optimální jsme vás informovali v článku Mulčování - čím, kdy a jak 
  • zalévání správně načasujte - nejvíce vláhy rostlinám dodáte, pokud zaléváte ráno nebo večer. Během parného dne se zbytečně příliš velké množství vody vypaří, aniž ji rostliny využijí. Jedna větší dávka vody týdně rostlinám prospěje více, než několik krátkých postřiků.
  • zapřáhněte šedou vodu – šedá voda tvoří až 65 % veškeré spotřeby vody. Je to vlastně odpadní voda z umyvadel, dřezů, vany, sprchy, myčky a pračky. Technicky ji po přečištění můžeme znovu použít, např. ke splachování nebo zalévání.