mulčování zeleniny trávouMulčování není jen vrstva drcené kůry

Mulčování je metoda odpozorovaná z přírody: listí na podzim spadne ze stromu, na zemi zůstane ležet ve vrstvě, která se postupně sama rozloží. V zahrádkářské praxi patří k nejčastěji využívaným druhům mulče drcená kůra z pokácených smrků a borovic. Dále se pro mulčování využívají následující materiály: štěpka, piliny, sláma, slamnatý hnůj, rašelina, pokosená tráva, textilní, netkané nebo polyetylenové fólie, štěrk, oblázky, kartony.Kdy začít mulčovat

Mulčování (nastýlání) je možné dělat kdykoli. Nejvhodnějším obdobím je pozdní jaro. V té době už je zem dostatečně prohřátá sluncem, ale ještě udržuje zimní vláhu a plevele příliš nebují. Před položením nastýlky povrch půdy zryjeme nebo zkypříme a odplevelíme.

mulč můžeme využít také jako dekorativní prvek

Jak vysokou vrstvu mulče?

Mulč z přírodnin vrstvíme obvykle do výšky 5-10 cm. Hmotu nezarýváme, ale necháváme ji na stanovišti dokud se nerozpadne. Pokud je vrstva příliš tenká, přestane mulč plnit funkci potlačovatele plevele a musíme jej dosypat. Proto se někdy kůra podkládá netkanou textilií (v prodeji je nejen v černé, ale i v hnědé barvě) a vrstva kůry nemusí být tak velká. Nevýhodou je skutečnost, že po několika letech nedochází k rozkladu netkané textilie, ale spíše jejího roztrhání na kusy.

mulčování štěpkou a kamínky

Nač si dát při mulčování pozor?

Při nákupu kromě ceny sledujeme i další informace, například údaje o vhodném využití mulče a jeho struktuře. K růžím se nejlépe hodí mulč z drcené kůry s jemnější strukturou. Za vážnou nevýhodou mulče z drcené kůry je považováno nebezpečí rozšiřování houbových chorob. Na pohled působí příjemně, ale protože vytváří kyselejší pH půdy, není úplně ideální k listnáčům a trvalkám. Navíc jehličnany mohou obsahovat látky, které brzdí růst některých dalších rostlin. Štěpka a piliny mohou zvyšovat prašnost okolí.

Mulčování není na věky

Mulčování může být skvělým pomocníkem především v době, kdy začínáme s úpravami zahrady a ještě není vše dostatečně rozrostlé. Pokud zvolíme vhodnou výsadbu, časem by berlička v podobě mulče neměla být vůbec potřeba. Organický mulč se během času sám rozpadne – nemusíme jej tedy odstraňovat. Výjimku představuje nastýlka (například z posekané trávy nebo krátce řezané slámy) u ovocných stromů, kterou je třeba na podzim odstranit. Přes zimu by se totiž v mulči mohli držet hryzci a myši. Navíc by při jarních mrazech snadněji mohly zmrznout květy.

I mulčování má své módní trendy

kamínky doplňují cestu a zároveň brání prorůstání pleveleStále větší oblibu si získává barevný dřevní mulč. Jsou to vlastně štěpky z odkorněného dřeva, obarvené ekologicky nezávadnými barvami. K dostání bývá v barvě cihlové, hnědé, žluté či okrové. Ve srovnání s dekorační kůrou má barevný mulč až o 30% delší trvanlivost.

Mulčování = nastýlání

Princip mulčování velmi výstižně charakterizuje česká obdoba tohoto slova - nastýlání. Nicméně v současnosti se mnohonásobně častěji používá termín mulčování. Slovo mulč pochází z anglického mulch, používaného také jako synonymum pro kompost. Podobné výrazy najdete také v němčině (mulchen) nebo polštině (mulcz).