listy česneku po napadení vrtalkou pórovouSeznamte se s vrtalkou

Pokud se dobře seznámíme se způsobem života vrtalky pórové, můžeme se proti ní v zahrádkách bránit velmi účinně a zároveň šetrně. Stačí včas a důkladně záhon překrýt netkanou textilií. Neměli bychom však přestat být ostražití - vrtalka neškodí zdaleka pouze na pórku.Vrtalka pórová (Phytomyza gymnostoma) svým vzhledem připomíná malou domácí mouchu. Je tmavá s výraznými žlutými pruhy přes boky a břicho. V našich podmínkách mívá dvě generace. Mušky první generace vylétají po přezimování v dubnu až květnu, podle jarních teplot. Jarní generace napadá porosty vyseté nebo vysázené v předchozím roce. Dospělci druhé generace bývají početnější. Líhnou se po deštích a snížení teplot koncem léta, obvykle v srpnu a září. Aby byl porost dostatečně ochráněn, měl by být zakrytý přibližně sedm týdnů.

Oplodněné samičky zasouvají vajíčka kladélkem do stonku cibuloviny na rozhraní bělavé nadzemní části a zelené části. Vpichy připomínají drobné korálky. Larvy jsou bílé a dorůstají délky až 8 mm. Larvy škodí požerem směrem dolů k cibulové části. Kukla se ukrývá v soudečkovitém, hnědém, 3-4 mm dlouhém pupáriu. Většinou přezimují pupária, při mírné zimě mohou přezimovat i larvy, které se kuklí na jaře. Vrtalky škodí jen několik dní. Jakmile se dosyta napasou, zakuklí se. Muška se z kukly líhne za 8 - 14 dní. Vývoj vrtalky od vajíčka po dospělý hmyz trvá pouhé tři týdny.

Když vrtalka pórová řádí

Se zjištěním výskytu nám pomohou žluté lepové desky, které jsou určeny k signálnímu odchytu a likvidaci molic, mšic, smutnic a vrtalky. Řadu příznaků přítomnosti vrtalky zjistíme i zběžným pohledem na rostliny:

  • na listu se objevují řádky bílých skvrn po vpichu kladélka vrtalky 
  • v pletivu listů nebo kořenovém krčku se objevují muší larvy. V jedné rostlině může být 20 – 30 larev.
  • listy se deformují, rostliny jsou zakrslé
  • při vlhkém počasí dochází k hnilobám

Co mají vrtalky nejradši?

Vrtalky se nespecializují na určitý druh rostlin. Napadají okrasné rostliny, zeleninu i dřeviny. Nejčastěji vrtalka pórová napadá druhy rodu česnek (Allium), ale hostitelem bývají i některé další cibuloviny:

  • cibule (Allium cepa)
  • česnek kuchyňský (Allium sativum)
  • pór zahradní (Allium porrum, Allium ampeloprasum)
  • tulipán (Tulipa)
  • narcis (Narcissus)
  • pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum)

Právě pažitka je pro vrtalku pórovou velmi velmi vhodnou hostitelskou rostlinou. Její listy jsou ve vegetaci po většinu roku a tak jarní i podzimní generace much má o svou základnu dokonale postaráno.

Jak likvidovat vrtalku?

Napadený list má v sobě chodbičky a viditelné vpichy. Napadené listy rostlin pravidelně odstraňujeme a likvidujeme. Zbytky rostlin, které mohou obsahovat kukly, zaryjeme hodně hluboko do půdy. Případně silně napadené rostliny odstraníme z porostu i ze skladu a nedáváme je do kompostu. Neméně důležité je také správné střídání rostlin.

Mechanicky: jako velmi účinné opatření se ukázalo zakrývání pórku netkanými textiliemi, které znemožní vrtalkám kladení vajíček. Textilii je na výsadbu nutné umístit před počátkem rojení škůdců. Na okrajích záhonu  textilii  dobře  utěsníme (nejlépe ji překryjeme zeminou). Musíme však pamatovat na dostatečnou rezervu, aby neomezovala rostliny v růstu.

Chemicky: Chemické postřiky jsou nákladnější a rizikovější. Porost opakovaně ošetřujeme při letu jarní generace (duben, květen) a podzimní generace (srpen, září). Dospělé minující škůdce můžeme odstranit postřikem účinným na larvy s obsahem pyrethrinu nebo pomocí žlutých lapacích destiček. Nesmíme však zapomenout, že postřiky na bázi pyrethrinu jsou škodlivé i pro člověka. Při jejich aplikaci je nezbytné používat ochranné pomůcky - rukavice. Dbát musíme také na to, aby se nám insekticid nedostal do obličeje a očí. Postřik je třeba aplikovat podle návodu, ráno nebo večer. Tedy v době, kdy je většina užitečných živočichů v klidu.

Biologicky: vrtalku pórovou napadá lumek