záclony a závěsy výrazně zvyšují riziko požáruRiziko požáru s fatálními následky je o to větší, že jsou moderní byty přeplněné množstvím věcí z vysoce hořlavých materiálů. Koberce, čalounění, záclony – to vše se vyrábí z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.V roce 2016 vyjížděli během třech vánočních svátků hasiči ke 119 požárům v domácnostech. Jen na Štědrý den škoda činila téměř 2,5 miliónů korun, z toho byly čtyři požáry od vznícených potravin při vaření, ale také 5 požárů od hořících svíček a 21 požárů vzniklo od topidel a komínů - hořely zejména adventní věnečky, ubrusy, záclony, dárky, podlahoviny a další hořlaviny.

Hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a s jako takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíčky teplota dosahuje 200 °C. To stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které ponecháte v blízkosti hořící svíčky.

  • Svíčku umístíme na stabilní nehořlavou podložku, která brání přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem). 
  • Svíčky umístíme v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
  • Svíčky nenecháváme hořet na oknech blízko záclon (nebezpečí průvanu a velmi rychlého šíření ohně), v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií. Hořet by neměly ani na poličkách či skříních. 
  • Pokud svíčky na adventním věnci nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je velké.

Připraveno na základě podkladů Hasičského záchranného sboru ČR.