Soběstačný dům – jak se staví a jak funguje?

Energeticky soběstačný dům je postaven jinak než tradiční. Soběstačnost především znamená, že je nezávislý na kanalizaci, zásobování vodou a především na vnějším přenosu energie a tepla. Proto je stavěn s využitím moderních technologií a v místech, kde lze jejich potenciál 100% využít. Po dokončení takové investice si člověk může užívat nejen nezávislost, ale také blízký kontakt s přírodou. Energeticky nezávislý dům vyniká často zajímavou architekturou.Energeticky nezávislý dům – jak to funguje?

V době, kdy se účty za energie staly jedním z nejžhavějších témat veřejného prostoru, se utopická myšlenka soběstačného domu opět dostává do povědomí. Soběstačnost budovy by neměla být zaměňována s jinými energetickými normami. Jinými slovy, není to totéž jako energeticky úsporný dům, ekologický dům nebo pasivní dům. Pojem soběstačný znamená, že energii potřebnou na osvětlení, vytápění a přístup k teplé vodě si budova vyrábí sama – samozřejmě za pomoci určitých technologií.

Tyto technologie však umožňují využití obnovitelných zdrojů energie. Podstatou pochopení toho, jak tento typ stavby funguje, je vědět, že autonomní dům využívá energii pouze tehdy, když je potřeba. Tento typ budov, plně soběstačný dům, vyrábí teplo a elektřinu pro vlastní potřeby a je nezávislý na dodávce vody nebo kanalizaci. Lze jej proto postavit v neurbanizované oblasti nebo na místě zcela odříznutém od civilizace. Díky technologiím už to není sci-fi, je to reálná možnost, kterou lidé využívají stále častěji.

Obnovitelné zdroje energie v energeticky nezávislém domě

Toto je základní a skutečně pouze přijatelná možnost. Dům nemůže negativně zasahovat do přírodního prostředí. Energie a teplo se v něm tedy získává z obnovitelných zdrojů. Kromě využití fotovoltaiky, se využívají také tepelná čerpadla, tepelné nárazníky, rekuperátory s rekuperací tepla nebo mikrobioplynové stanice, které jsou výbornou variantou zejména pro lidi provozující zemědělskou činnost. Tepelný zásobník je osvědčený způsob, jak uchovat energii a později ji využít k získávání teplé užitkové vody a vytápění, pokud je založen na vodním cyklu. Použití tepelného zásobníku může stabilizovat provoz tepelného čerpadla omezením frekvence jeho aktivace.

A pokud se bavíme o tepelném čerpadle, jeho provoz opačným způsobem než u chladničky umožňuje získávat stabilní, nevyčerpatelnou energii z okolní půdy či vzduchu. Množství tepla dodávaného tepelným čerpadlem je tedy v poměru ke spotřebované elektřině vysoké. Rekuperátory také rekuperují energii ze vzduchu. Mikro bioplynové stanice se zjednodušenou modulární strukturou, takže je lze rychle nainstalovat a provozovat bez odborných znalostí, jsou 2 nádoby. V jedné se fermentuje mokrý substrát, většinou živočišný hnůj. Ve druhém se vyrábí energie, obvykle v kogeneračním systému (teplo a elektřina). Kolik energie takovýto dům spotřebuje záleží na mnoha faktorech, mezi něž patří: klimatická zóna, ve které se nemovitost nachází, technologie, ve které byla budova postavena, typ použité izolace, volba vytápění a ohřevu užitkové vody, způsob získávání elektřiny a větrání pokoje.