Ne každý svažitý terén znamená automaticky nevýhodu. Máte-li například zahradu umístěnou sice ve svahu, ale v nepříliš studené oblasti, nemusíte se obávat vysadit zde ovocné stromy nebo vinnou révu. Šikmá plocha situovaná v teplejší lokalitě a na vhodnou světovou stranu znamená nižší riziko poškození vegetace mrazem (studený vzduch je těžší než teplý, a tak odchází rychleji směrem dolů). Především jižní svahy bývají pro ovocné sady a vinice velmi příznivé, vlivem pohybu vzduchu nedochází v zimě a časně zjara tak snadno k jejich poškození. Svahy obrácené k severu nebo SV a SZ pro ovocnářství vhodné nejsou, vyskytuje se na nich významně méně slunečního záření, potřebného pro růst kvalitních plodů.Nejčastější potíže zahrad ve svažitém terénu

  • Zpravidla trpí nevyrovnaností půdní vlhkosti (nedostatek vláhy) – voda po šikmé ploše rychleji odtéká a častěji vzniká potřeba dodatečných nákladů kvůli zavlažování. V době přívalových dešťů dochází naopak k nadměrnému odplavování jemných půdních částic, humusu a živin, což vyvolává zase vyšší potřebu přihnojování.
  • Práce v šikmém terénu bývá obtížnější než na rovině, náročnější je také přístup s technikou.
  • Šikmé svahy v návětrných polohách a obrácené k severu, SV a SZ se nehodí pro pěstování ovocných stromů nebo vinné révy.
  • Problematické jsou svahy s nepropustnou jílovitou půdou – jíl jako podklad je zejména na strmých svazích rizikový (může docházet ke smyku a sesuvu horní vrstvy).

Možnosti, jak zpevnit svah

Za pomoci svahových nebo plotových tvárnic, případně jejich kombinací s využitím některých dekorativních prvků.

Zabudováním větších kamenů do svahu a vysazením půdo-pokryvných rostlin. Pro zpevnění strmých svahů jsou vhodné okrasné dřeviny (tavolník, dřišťál, brslen, ostružiník, rakytník, trnka, šípková růže, hlohyně), nižší konifery (jehličnany), samopnoucí břečťan nebo popínavé rostliny (zimolez, plamének). Rostliny se budou postupně rozrůstat a svým bohatým kořenovým systémem svah časem zpevní. Svažitý terén zahrádky lze upravit vybudováním suché květinové zídky z přírodního kamene a osázením skalničkami. Dobrým řešením se mohou stát i rohože nebo sítě z přírodních materiálů (juta, kokosová síťovina), které ochrání svah před erozí a přívalovými dešti.

Svažitý terén s vyšším sklonem - přístup bývá výrazně obtížnější a v takovém případě je na místě uvažovat, zda se nevyplatí k překonání nerovností pozemku investovat peníze a energii do stavebních úprav. Nabízí se například forma členitého stupňového řešení terénu. Kvalitně a odborně provedené stavební práce pomohou nejen k vyrovnání a zpevnění terénu, usnadní také přístup pro mechanizaci a mohou přispět ke zlepšení i estetickým způsobem (dekorativní efekt).

Terasování  - u rozsáhlých pozemků s významnějším sklonem (7/10° až 15/20°):

  • směr teras na svahu volíme nejlépe vodorovně, po vrstevnici,
  • šířku terasových plošin tvoříme podle sklonu pozemku, obyčejně aspoň 3 m (pro bobuloviny rybíz, angrešt může být šíře poloviční), sklon plošiny ke svahu volíme i s ohledem na udržení vody při deštích a závlaze,
  • jednotlivé terasy se propojují schody a cestami, které se vedou nejlépe při horním okraji plošiny,
  • technický postup pro založení teras je možný dvěma způsoby: za pomoci opěrných zdí nebo formou zemních teras,
  • půdu na terasách je potřeba častěji zlepšovat vydatným organickým nebo zeleným hnojením.

Při větším terénním sklonu je vhodnější vystavět masivnější opěrné zdi, jejichž základ by měl být alespoň 80 cm hluboko v pevné zemi, přičemž spodní část by měla být širší než horní. Při stavbě je vhodné předem počítat i s drenážním systémem, který by odváděl případnou přebytečnou vodu. Způsob provedení prací bude do značné míry záviset na více okolnostech – na míře sklonu a přístupnosti terénu, struktuře a kvalitě půdy apod.

Kamenné zídky se hodí oživit zelení, popínavými dřevinami nebo plazivými trvalkami. Násypné části teras je možné v podzimních měsících využít pro vysazení ovocných stromů a vinné révy. Pokud lze zajistit hluboké humózní půdní podloží (alespoň 50 cm do hloubky), můžete na terasách vysadit také ořešáky.

Vybudujte skalku nebo zasaďte bylinky. Pokud z povrchu terénu vystupují balvany nebo skalnaté části, nabízí se jako ideální možnost zpevnění pozemku vytvoření přírodní skalky. Skalku můžete budovat ovšem i samostatně nebo souběžně při výstavbě suché zídky či stupňovitých schůdků. Sazenice polštářovitých skalniček se mohou vysazovat do spár mezi kameny již od samého počátku zpevňování terénu.