Krok č. 1: Průzkumný vrt

Povinnost udělat průzkumný vrt vám ukládá zákon. V tomto případě ale rozhodně nejde o zbytečné papírování, díky hydrogeologickému průzkumu totiž zjistíte řadu důležitých věcí: • Zda je na vašem pozemku vhodný a dostatečně vydatný zdroj vody,
 • kde se tento zdroj nachází a v jaké hloubce,
 • zda je vhodnější kopaná nebo vrtaná studna,
 • zda studna nebo vrt nemůže způsobit znečištění vodního zdroje nebo pokles hladiny v okolních studnách,
 • zda je zdroj vody dostatečně vzdálený od inženýrských sítí, septiků apod.

Před průzkumným vrtem musíte ovšem požádat o povolení příslušný vodoprávní úřad. Pokud se průzkumný vrt ukáže být vhodným zdrojem vody, nesmíte z něj čerpat vodu před tím, než jej řádně zkolaudujete jako vodohospodářskou stavbu.

Krok č. 2: Úřady, úřady, úřady

Pokud průzkumný vrt prokázal na vašem pozemku vhodný zdroj vody, čeká vás několik povinností vůči úřadům.

 1. Na místně příslušném vodoprávním úřadě musíte požádat o povolení stavby vodního díla a o povolení k odběru podzemní vody. Součástí žádosti je hydrogeologický posudek.
 2. Na stavebním úřadě poté potřebujete získat územní rozhodnutí. K tomu je nutné mít souhlas sousedů se studnou a v určitých případech doložit i stanoviska dalších orgánů – tuto povinnost specifikuje stavební úřad dle konkrétního případu.
 3. Po vybudování studny nebo vrtu budete muset ještě požádat o kolaudaci studny, k níž doložíte projektovou dokumentaci od realizační firmy nebo projektanta.

Vyřízení všech povinností a získání povolení na studnu trvá kolem 3 měsíců. Úřady zároveň stanoví horní hranici odběru, ta je ale zpravidla kolem 300 kubíků ročně, což je zcela postačující i pro větší domácnost s bazénem.

Vrt na pitnou webu

Pro zalévání zahrádky je voda z vlastních zdrojů nejvhodnější, a navíc je zcela zdarma.

Krok č. 3: Projekt studny nebo vrtu na vodu

S umístěním vrtu vám pomůže zejména hydrogeologický posudek. Ten by měl jasně stanovit, kde se nachází nejkvalitnější a nejvydatnější zdroj, který navíc není ohrožen znečištěním, a zároveň by jeho čerpání neohrozilo okolní studny či dokonce celý zdroj vody.

Pokud máte možnost výběru, zvolte ten zdroj, který není příliš hluboko – s každým vyhloubeným metrem se totiž cena vrtu zásadně zvyšuje. Zároveň myslete na to, že vrt se stane nedílnou součástí vaší zahrady a měl by do ní perfektně zapadnout. Umístění vrtu by proto mělo být součástí komplexního projektu zahrady, v němž všechny složky tvoří funkční a estetický celek.

Stavbu studny nebo vrtu na vodu může provést pouze autorizovaná firma. Cena vrtání studny je velice individuální a odvíjí se zejména od hloubky a typu podloží. Řádově se ale připravte na náklady v rozmezí od 50 000 Kč do 200 000 Kč. Pokud vám firma nabízí nízkou cenu, aniž by pozemek viděla, zbystřete – zřejmě se nejedná o seriózní studnaře a výsledek jejich práce může být velice nekvalitní. Připravte se ovšem na to, že na dobré studnaře se čeká i půl roku.

Krok č. 4: Čerpání vody z vrtu

K vrtu si dále musíte pořídit zařízení pro čerpání vody, tedy čerpadlo a expanzní nádobu, případně vodárenský set. Ponorná čerpadla na vodu do vrtu mají specifický podlouhlý tvar. Pro mělčí kopané studny na zahradě se používají samonasávací povrchová čerpadla.

S výběrem vhodného čerpadla by vám měl poradit projektant studny nebo vrtu, obecně je nutné zohlednit především:

 • rozměr vrtu, tedy jeho hloubku a šířku,
 • dimenze potrubí,
 • spotřebu vody.

Podle těchto parametrů lze poté určit požadovaný rozměr čerpadla, jeho výkon, dopravní výšku, výtlak a průtok. Každé čerpadlo by mělo mít ochranu proti suchoběhu, nejčastěji se používá jednoduchý plovákový spínač, možné jsou ale i tlakové nebo průtokové spínače. Nejspolehlivější ochranou čerpadla proti suchoběhu jsou ovšem vodivostní sondy.

Krok č. 5: Filtrace a úprava vody

Vlastní zdroj vody má velice zásadní výhodu a nevýhodu zároveň – kvalita vody je zcela ve vaší režii. Voda z vodáren je přísně hlídaná, ale také je plná chemických dezinfekcí, které neprospívají vašemu zdraví ani rostlinám. Abyste ale mohli bezpečně používat vodu z vlastních zdrojů, musíte mít k dispozici profesionální rozbor vody a na jeho základě zvolit vhodné způsoby domácí filtrace a úpravy vody.

Filtr mechanických nečistot je nedílnou součástí všech vrtů. Drobné mechanické nečistoty by totiž zanášely čerpadlo, potrubí i spotřebiče a vedly tak k jejich poškození. Rozbor vody může dále prokázat nadlimitní koncentrace některých nežádoucích látek. Většinu z nich lze z vody odstranit pomocí filtrů s aktivním uhlím. Dále je možné pro úpravu vody ze studny použít změkčovače neboli filtry na tvrdou vodu, filtry na železitou vodu a mnoho dalších systémů pro specifické problémy s vodou.

Pokud jsou ve vodě přítomny i mikroorganismy, je nutné vodu vhodně dezinfikovat. Pro dezinfekci vody existují chemické a fyzikální metody. Do zdroje vody lze přidat chlor, který zabije nežádoucí bakterie a viry, ale zároveň snižuje kvalitu vody. Vhodnější jsou proto fyzikální metody, zejména dezinfekce pomocí UV lamp.

Krok č. 6: Péče o vrt

Aby vám vrt sloužil co nejdéle a voda v něm byla co nejkvalitnější, je nezbytné se o něj řádně starat. Minimálně jednou ročně si nechte vypracovat rozbor vody, který prokáže případné znečištění. Pokud je to nutné, vrt vyčistěte. V opačném případě stačí vrt preventivně vyčistit jednou za 5 let. Dále pravidelně kontrolujte těsnění vrtu.

Údržbu vyžadují i filtry na vodu ze studny. Filtr na mechanické nečistoty je nutné při zanesení vyčistit proplachem. V úpravnách vody se mění filtrační vložky v závislosti na jejich životnosti, kterou určuje výrobce.

Závěrem

I když se může zdát, že vlastní vrt na vodu vás bude stát spoustu práce i peněz, výhody bezpochyby převažují. Průměrná 4členná domácnost za vodu utratí až 15 000 Kč ročně, voda z vlastních zdrojů je přitom zcela zdarma a vstupní náklady se vám tak zanedlouho vrátí. A co je nejdůležitější – kvalitě vody z vlastních zdrojů se nic nevyrovná.