K nejvýraznějším benefitům zvýšených záhonů patří bezesporu především flexibilita a snazší zahradničení. Pokud vás při práci často trápí bolesti pohybového aparátu, vyšší poloha záhonu vašim potížím značně uleví. Ovšem ani estetické důvody nejsou při jejich pořízení žádnou výjimkou. Mnoho zahrádkářů preferuje vyšší záhony čistě z architektonických důvodů, mohou totiž prostor zajímavě rozčlenit a zvýraznit požadované prvky, druhy rostlin, dřevin apod. V neposlední řadě bývají důvody pořízení vyvýšených záhonů ryze praktické, a to dlouhodobý marný boj se škůdci, nedostatečně kvalitní půda, snaha o omezení pohybu domácích zvířat po osázených plochách nebo účinnější zajištění optimální výživy rostlin.Okrasné záhony, umístěné do „vyššího patra“, působí, zejména při velké rozloze zahrady, velmi elegantně. Efekt znásobí také jejich vhodné umístění v zahradním prostoru, společně s využitím možnosti nejrůznějších tvarů, velikostí i barevných odstínů. Zajímavá mohou být poschoďová řešení vyvýšených záhonů (výhodné především ve svažitých terénech), použití některých stavebně konstrukčních materiálů, a samozřejmě i výběr druhů rostlin nebo dřevin. Nápaditosti a vkusu se meze nekladou.

Výběr materiálu a design pro vyvýšené záhony

Vyvýšený záhon je možné zakoupit v rozloženém stavu a doma jej podle návodu už jen smontovat, ovšem při vybudování záhonu vlastními silami se jednak výrazně sníží finanční náročnost na jeho pořízení, a navíc jako bonus budete mít po zásluze i radost z vlastního díla.

Vyvýšený záhon ze dřevaVyvýšené záhony je možné vyzdít z cihel, z přírodního kamene nebo betonových tvárnic, jednodušší alternativou je pak plast, vlnitý plech, případně palety. Klasikou ale samozřejmě zůstává dřevo v nejrůznější podobě. Nejčastěji se k vybudování vyvýšených záhonů používají dřevěné desky nebo kulatina z jehličnatých stromů, trvanlivý (i když také poněkud dražší) je například sibiřský modřín. Pokud dřevo před stavbou navíc ošetříte nátěrem nebo impregnací, záhon vydrží mnohem déle.

Každý z uvedených materiálů nesporně své výhody i nevýhody – od finanční náročnosti, přes míru vynaloženého úsilí při vybudování záhonu nebo doby zachování jeho funkčnosti a vzhledu. Určitým hlediskem při výběru materiálu je i rychlost vysušování zeminy. Například u betonových materiálů musíme počítat s vyšším odparem vody a případným intenzivnějším zavlažováním, také s vyšší cenou pořízení, ale na druhé straně bude stát zase výhoda podstatně delší doby trvanlivosti záhonů než v případě dřevěných.

Výběr materiálu a substrátu můžete přizpůsobit i druhům rostlin, které na záhonu plánujete pěstovat. Zatímco suchomilné květiny mohou mít i jílovitou půdu a nebudou vyžadovat příliš mnoho vláhy, vřesovité druhy prospívají v kyselém substrátu, zelenina a bylinky budou naopak potřebovat kvalitní půdu, bohatou na živiny i vodu. U nich bude žádoucí více hlídat, aby nedocházelo k odplavování živin v případě vydatnějších dešťů nebo naopak k vysušování v parných letních měsících (častější závlaha, příp. opatření v podobě mulčování, krycí fólie apod.).

Jak založit vyvýšený záhon?

  • vybrané a označené místo vyhloubíme a odstraněnou zeminu ponecháme pro výplň horní části zvýšeného záhonu (pokud je dostatečně kvalitní a nechceme ji nahradit jinou),
  • podle zvoleného materiálu prostor po obvodech vybetonujeme, vyzdíme nebo smontujeme dřevěné desky, kulatinu atd. do požadované, předem určené, výše,
  • na samé dno vyhloubeného prostoru umístíme husté králičí pletivo a jednotlivé části dobře spojíme, aby hlodavci neměli sebemenší možnost proniknout do prostoru záhonu,
  • u dřevěných materiálů obvodové strany vyvýšeného záhonu zevnitř pečlivě vyložíme nopovou fólií, zamezíme tak styku hlíny se dřevem a trvanlivost záhonu se tím značně prodlouží.

Následně si prostor pomyslně rozdělíme zhruba na třetiny a vyplníme následujícím způsobem:

  1. spodní část (přibližně jedna třetina) by měla obsahovat hrubý drenážní materiál. Tím se usnadní cirkulace vzduchu a snazší odvádění přebytečné vody, k vyplnění prostoru dobře poslouží větve, kusy dřeva, kompostový materiál, příp. sláma,
  2. pro další vrstvu se bude hodit vláknitý substrát, posekaná tráva, listí (nejlépe z ovocných stromů), štěpky nebo drobné větvičky, příp. zbylá odkopaná zemina,
  3. poslední vrstvu vyplníme kvalitní zahradní půdou, více či méně propustnou podle druhu pěstovaných rostlin/dřevin.

Vyvýšené záhony se hodí jak k pěstování zeleniny a bylinek, tak k pěstování pestrobarevných kvetoucích rostlin, zakrslých dřevin i rostlin v nádobách, kdy oceníte jejich snazší tvarování a manipulaci s nimi. Vyvýšené záhony umožní dřívější vysazení rostlin – půda je teplejší a v případě jarních mrazíků záhon jednoduše ochráníte krycí fólií. Snadno můžete také kontrolovat kvalitu půdy i výskyt nežádoucího plevele.