Také stromy se již v těchto dnech probudily k životu a je ideální čas na jejich prořez. Nejen, že k pupenům se díky němu dostane více slunce a zabráníte usazování mechů a napadením houbových chorob. Dřevina vám to pak vrátí hojností a kvalitou plodů. Každá dřevina má ideální čas prořezu trochu jiný, avšak u všech existuje pár pravidel, které se vyplatí dodržet.Základem dobře provedeného prořezu je výběr správného a kvalitního náčiní, které strom nepoškodí. Nejprve na větší větve použijte ruční či motorové pily a pilky. Na menší větvičky pak použijte ostré zahradní nůžky. Pokud máte o ostrosti náčiní pochybnosti, raději ho odložte stranou. Tupé zahradní náčiní a „pižlání“ by mohlo stromu uškodit.

Nejdříve se na jaře věnujte těm dřevinám, které jsou proti mrazu odolnější. S teplejším počasím se následně přesouvejte k dalším. V případě, že se chladnější teploty na krátko vrátí, mohly by prořezané odrůdy, které nemají odolnost proti mrazu vysokou, rychle namrznout. Také věnujte svou pozornost mladým ovocným stromům, u kterých se v prvních letech provádí výchovný řez kvůli správnému zakořenění.

Správný řez se u každé odrůdy jednotlivých dřevin značně liší. Obecně lze říci, že se řez provádí šikmo hned za pupenem. Během prořezávání stromu se snažte také udržet poměr mezi hlavními větvemi a plodným odrostem. Hlavní větve by neměly růst hned pod sebou, ale vyplnit rovnoměrně celou korunu stromu. Větve by měly vždy růst vodorovně, aby strom plodil, takže se nepokoušejte starší dřeviny omladit najednou, jinak poženou větve z každého oka šikmo vzhůru.

Po prořezání pilami či nůžkami vždy použijte na ranky stromový balzám (štěpařský vosk), který pomáhá řez zhojit. Spadané větve také vždy ukliďte, aby nelákaly hmyz a zvěř ke stromu.

Teď už víte jak na to. Tak s chutí do toho! Až budete hotovi, můžete se vrhnout na trávník.