Pečlivá příprava zahradního jezírka se vyplatí

Máte-li k dispozici větší prostor, můžete se dát do budování mohutnějšího zahradního jezírka, ať už za účelem chovného rybníčku pro ryby nebo k radovánkám malých ratolestí. Nejprve zvolíme vhodné místo tak, abychom nenarušili biologickou rovnováhu zahrady a současně nemuseli řešit potíže s větším znečišťováním vodní plochy:  • umístění jezírka není vhodné v těsné blízkosti stromů kvůli padajícímu listí
  • zřizujeme ho v klidnější části zahrady, pokud možno s nepřímým slunečním svitem (stinné místo lze pokusně zjistit vyznačením zamýšleného prostoru jezírka a následným sledováním pohybu stínu během dne).

Při plánování tvaru jezírka v menší zahradě není potřeba vymýšlet žádné složité geometrické tvary. Určitě neuděláme chybu, když se budeme řídit známým pořekadlem „v jednoduchosti je krása“, jednoduché linie jsou často estetičtější a snadněji se i budují. Máte-li však zahradu velkých rozměrů, fantazii se meze nekladou a můžete využít i složitější architektonické prvky.

Hloubku nádrže řešíme podle plánovaného účelu využití. Pokud je naším záměrem chov ryb, budeme muset v takovém případě vyhloubit jámu alespoň 80 cm, aby v zimě mohly ryby ve vodě bezpečně přežít. Nemáme-li v plánu chovat ryby, postačí vyhloubit mělčí prostor. Stále však pamatujeme na fyzikální zákony - čím hlubší jezírko bude, tím snazší bude udržování teploty vody v každém ročním období.

Speciální folie pro okrasná jezírka

Uvnitř hloubeného prostoru tvarujeme obrysy jednotlivých pater, z nichž každé zakončíme lemem, který zabrání sjíždění zeminy a rostlin do nižších vrstev. Dno srovnáme, vysypeme pískem a zakryjeme ochrannou textilií, abychom zabránili případnému protržení folie. Případné ostré kameny či kořeny předtím odstraníme. Celou plochu vyhloubené jámy vyložíme kvalitní folií, na březích její konce dobře zajistíme zatížením kameny a napustíme vodou. Nakonec přesahující okraje folie na břehu zasypeme půdou nebo upravíme kameny. Šikmé stěny a kraje jezírka zpestříme vysázením rostlin a podle konkrétních podmínek a možností můžeme vytvořit i zajímavé vodní prvky: přepad ve formě malého vodopádu, potůček nebo menší gejzír či vodotrysk.

Speciální folie pro jezírka je většinou tmavé barvy, měla by být tvárná, mrazuvzdorná a odolná vůči UV záření. Kvalitní materiál zabrání prosakování vody do půdy a nesmí obsahovat ani žádné škodlivé látky pro ryby a vodní rostliny. Folie pro jezírka jsou k dostání v zahradnických centrech nebo prostřednictvím internetu. Prodávají se v různých šířkách z pevného materiálu, s tloušťkou min. 0,5-1 mm, pokud si však nejste zcela jistí, je vždy lepší poradit se u odborníků. Ti by vám případně mohli zajistit také správné položení a slepení jednotlivých dílů tak, aby se materiál při práci nenarušil a nevznikly v něm žádné trhliny.

Vhodné rostliny do zahradního jezírka

Bílé lekníny na hladině okrasého jezírka

Plně ponořené vodní rostliny neplní pouze okrasnou funkci. Jejich hlavním úkolem je okysličování vody a zajišťování biologické rovnováhy ve vodním prostředí jezírka či rybníčku. Plují většinou na hladině, jako např. velmi známý sněhobílý leknín, kalatka nebo stulík žlutý. Pro zpestření lze zakoupit i četné barevné odstíny leknínů, výjimkou nejsou odrůdy s červenými, modrými či žlutými květy. Vysazujeme také rostliny, které brání přílišnému rozvoji řas, bahničky, rdest kadeřavý a další.

Pobřežní a bahenní rostliny mají kořeny a stonky ponořené vodě, listy a květy vyrůstají nad úrovní hladiny. Zástupcem této skupiny rostlin je například kosatec žlutý, puškvorec nebo orobinec širokolistý.

Rostliny vysazované na břehy jezírek dobře zakrývají nehezké okraje kolem vodní plochy. Vhodnými druhy jsou poléhavé a plazivé rostliny s mohutnějšími listy. Můžeme je vysadit do jemné folie nebo speciální geotextílie. Tyto rostliny se naklánějí nad vodní hladinou a snadno překrývají okraje. Možností je celá řada, k dostání jsou různé druhy trvalek a skalniček, četné odrůdy kapradin, také např. bergenie, rdesno nebo bohyška.