Mráz a zahrada

Déletrvající mrazivé počasí, kdy teplota klesá hluboko pod bod mrazu, skrývá pro zahradu mnoho nebezpečí, ohrožuje ji mnohdy více než krátkodobé velmi nízké místní teploty. Pokud se vyskytne nečekaně ostrý mráz, může poškodit i jinak odolné speciálně vyšlechtěné odrůdy rostlin. Riziko skýtá náhlý mráz především v jarním období, kdy začínají rostliny i dřeviny rašit, ale ani v zimním období nejsou rostliny a stromy zcela mimo ohrožení.Formy mrazů

Za suchého ovzduší se vyskytují tzv. holomrazy, které jsou pro zahradu hotovou pohromou.   Neméně příjemná je i jinovatka, při níž se vytvářejí za vlhkého ovzduší krystalky ledu, kondenzované z vody. Neblahý vliv na vegetaci mají i přízemní mrazíky, teplota povrchu půdy při nich poklesne pod bod mrazu a při dlouhém trvání a siné intenzitě mráz proniká hluboko do půdy. Dalším úskalím mohou být jasné noci bez větrů, protože se blízko u země může nahromadit studený vzduch a ohrozit zejména mladé keře a popínavé rostlin.

Rostliny nemají rády ani opakované střídavé počasí, kdy mráz nahradí silná obleva s následným přemokřením půdy a naopak. Voda zamrzá v buněčné šťávě rostlin, nabývá přitom na objemu a může potrhat buněčné stěny rostlin. Následkem tohoto fyzikálního procesu může rostlina odumřít. Stejně tak tání sněhu a vrtkavé jarní počasí může způsobit poškození nejen výhonků, listů a pupenů, ale i kořenů rostlin.

Sněhová pokrývka před mrazy ochrání

Sníh vzniká, pokud teplota vzduchu klesá k bodu mrazu, vodní kapky obsažené v mracích zmrznou a snášejí se k zemi v podobě sněhových vloček. Takový měkký a křehký sníh vytvoří dokonalý ochranný půdní kryt, který účinně izoluje rostliny a chrání je před zmrznutím. Teplota půdy pod sněhovou „peřinou“ neklesne pod bod mrazu ani v době, kdy teplota okolního vzduchu je podstatně nižší. Také tající sníh má blahodárné zavodňovací účinky na rostliny, pokud není střídán následným silným mrazem.

Zimní péče o rostliny na zahradě

Ochrana stromu v zimě

Zahradu procházíme pravidelně i v průběhu zimy, abychom zjistili případné ohrožení a mohli včas rostlinám napomoci, pokud potřebují naši péči.

Odolné rostliny, které ponecháváme venku, pečlivě obalíme netkanou textilií, jutou či zajistíme vhodným zákrytem (např. článek Zimní ochrana růží). Keře a koruny mladých stromků stáhneme provázkem, a tím omezíme hromadění sněhu na větvích. Silné sněhové vrstvy mohou svojí značnou hmotností poničit živý plot nebo stálezelené keře, a tak můžeme předejít škodám, jestliže z nich tíživý pokryv průběžně dle situace odstraňujeme. Podobně postupujeme i při ochraně stromů. Sníh sice do určité míry chrání větve stromů, jakmile by však váha sněhu ohrožovala jejich pevnost, raději včas preventivně zasáhneme, aby nedošlo k jejich zlomení.

Mráz a škůdci

Přes všechna nebezpečí, která mrazivé počasí rostlinám a dřevinám působí, příroda zajistila i určitou kompenzaci. Nízké půdní teploty ovlivňují výskyt některých škůdců, přezimujících v půdě, jejich počet se tak snižuje.

Mráz může také napomáhat při kultivaci půdy, zmrzlá voda se v půdě nabýváním na objemu roztahuje a trhá hroudy na menší části, což je zvlášť velmi cenné v jílovitých, jinak obtížně obdělávatelných, půdách.