Chřest lékařský (Asparagus officinalis) patří k oblíbeným pochoutkám labužníků. Jako zelenina se používá již od starověku. V zahradách se často pěstuje také jako okrasná trvalka, jejíž větvičky se přidávají do kytic jako zeleň k řezaným květinám.rašící chřestChřest se pěstuje jako vytrvalá rostlina. Na jednom stanovišti může růst 15 i více let. To je pro pěstitele výhodné. Bohužel to nahrává i škůdcům. Mezi ty, kteří působí na nadzemních částech chřestu největší škody, patří chřestovníčci a vrtule chřestová.

Jak škodí chřestovníčci?

Na chřestu škodí dva druhy chřestovníčků: chřestovníček dvanáctitečný (Crioceris duodecimpunctata) a chřestovníček obecný (Crioceris asparagi).

Oba zmíněné druhy škodí na nadzemních částech chřestu. Larvy i brouci poškozují rostliny žírem fylokládií (části stonku, které připomínají listy) a mladých výhonů. Tím omezují růst a vývoj rostlin. Brouci poškozují plody vyžíráním jejich obsahu.

Oba brouci jsou podobně velcí. Brouk chřestovníčka obecného měří 4 – 9 mm a je převážně červený s výraznou skvrnitou kresbou na krovkách. Chřestovníček dvanáctitečný dorůstá délky 5 – 7 mm, je červený až žlutočervený. Na každé krovce má 6 černých drobných skvrnek. Končetiny, tykadla i oči obou brouků bývají černá. Podobná mají oba druhy i vajíčka: vřetenovitá, zelené až šedé barvy. Larvy jsou silné, válcovité, dlouhé 6 – 8 mm. Kuklení probíhá v půdě, kukla chřestovníčka obecného je hnědá, kukla chřestovníčka dvanáctitečného se zbarvuje do bronzova.

Brouci obou druhů přezimují v úkrytech, které nacházejí v posklizňových zbytcích chřestu, ale také za kůrou stromů či v listí. Zpátky na porost chřestu brouci přecházejí na jaře. Samičky po krátkém žíru kladou vajíčka. V průběhu června – července se líhnou mladí brouci. Druhou generaci zakládají samičky kladením v létě. Larvy se do podzimu zakuklí a vylíhnou.

Likvidace chřestovníčků: začněte prevencí

chřest se zralými plodyK velmi důležitým způsobům boje s chřestovníčky patří prevence. Spočívá především v důsledné likvidaci posklizňových zbytků porostu. Více v článku Co s chřestem na podzim?

K odchytu brouků se také osvědčilo nechat vyrůst několik drobnějších výhonů chřestu, které se nehodily ke sklizni. Ty používáme jako návnadu: brouky na nich sbíráme a likvidujeme. Sběr chřestovníčků zdaleka není tak snadný jako například u mandelinky bramborové. Stačí neopatrně zavadit o rostlinu a chřestovníčky vyplašíme – spadnou nebo odletí.

Pokud se rozhodnete pro použití chemických přípravků, vždy pečlivě zvažujte, k jakému účelu chřest pěstujete. Více přípravků je povoleno na okrasné rostliny. Pokud však chřest pěstujete jako zeleninu, pak je nabídka vhodných přípravků podstatně užší.