Vlastní předzahrádka

Předzahrádka je obvykle malý prostor, který bezprostředně obklopuje vstup do domu. V angličtině se většinou označuje jako front yard (USA, Kanada, Austrálie), front garden (Velká Británie, Evropa) nebo front lawn. Předzahrádka je nejen originální vizitkou majitelů nemovitosti, ale také odrazem doby. Přinášíme půl tuctu věcí, které je vhodné zvážit dřív, než se pustíme do výsadby či dalších úprav prostoru před domem:vlastnické vztahy – sebelépe míněná snaha o zkrášlení životního prostředí v okolí vašeho domu nemusí být vždy vnímána kladně. Klasickou ukázkou je příběh z Prahy 8, kdy úřednice z odboru životního prostředí předvedla obyvatelům Šimůnkovy ulice velmi drsnou lekci. Při obhlídce prostoru, který byl v majetku (a tedy i péči) městské části, zjistila, že si zde lidé bez souhlasu radnice upravili předzahrádky. Situaci začala řešit velmi necitlivě – údajně utrhla některé květy a důchodcům, kteří předzahrádkám věnovali nemalé prostředky. 

Předzahrádka a její funkce

Ideální je, pokud posláním předzahrádky je zpříjemnění přístupového prostoru (tzv. uvítacího) k domu. Zvlášť u rušnějších komunikací však často plní také funkci protihlukovou a protiprašnou. Stále častěji však předzahrádky ustupují naprosto praktickým účelům – používají se jako prostor, kde mohou zaparkovat další členové rodiny či návštěvy.

předzahrádka slouží i k parkování aut

Oplocení předzahrádky

Čím menší (nebo dokonce žádný) plot, tím přívětivěji předzahrádka na kolemjdoucí působí. Nízký plot (ať už z živých rostlin či pevných materiálů) zabírá nejen určitou část relativně malé plochy, ale vytváří i stinná místa. Výhodou, byť symbolického, plůtku, je vymezení prostoru. Nevytváří nepřekonatelnou bariéru, kolemjdoucí mohou vidět vše. Zároveň však zdůrazňuje, kde končí veřejný prostor (chodník, silnice) a tak pomáhá chránit naše soukromí.
Stále častěji je třeba nízké bariéry vytvářet kvůli neukázněným majitelům psů. Místo patníků si "čtyřnozí přátelé" rádi označkují kmen stromu či jinou rostlinu na okraji předzahrádky. Jak záhy vypadají takto "přihnojené" rostliny, není třeba dlouze popisovat. Není divu, že předzahrádky jsou stále častěji obehnány aspoň symbolickými plůtky.

bohatě osázená předzahrádka, kde stále něco kvete

Předzahrádka - založení a údržba

časové možnosti a dostupnost údržby – zdaleka ne každý člen rodiny je zapálený zahrádkář. Proto je důležité při hledání optimálního řešení zvážit časové možnosti a schopnosti toho, kdo se bude o předzahrádku starat. Nejčastější údržbu vyžaduje trávník, méně pracné bývá zamulčování (štěpkou, štěrkem). Důležité je zvážit také nutnost a dostupnost závlahy. Ideální situace je výsadba takových rostlin, které budou po zakořenění potřebovat minimální péči.

nákladnost výsadby – při volbě rostlin pro předzahrádku je dobré vzít na vědomí, že tento prostor je velmi snadným terčem vandalů a "zlodějíčků" rostlin. Často škody napáchané necitlivým pošlapáním záhonů převýší náklady na zcizenou rostlinu či květ. V největším ohrožení bývají čerstvě vysazené rostliny. Nejlépe je vzít tuto nenechavou realitu na vědomí a nevysazovat do otevřeného prostoru nic příliš nákladného.

předzahrádka osázená koniferami různých barev i velikostí

nároky stanoviště – sem spadá nejen to, ve které oblasti předzahrádku máme, ale také její orientace a zastínění v průběhu dne. Nemalou roli hraje také složení půdy. Výběr vhodných rostlin nám pomůže nahlédnutí do okolních zahrádek. Stačí, když se poohlédneme po podobně orientovaných místech. V úvahu musíme vzít třeba i roli stínu u vícepatrových budov. Na místech, která jsou dlouho ve stínu mají rostliny tendenci "utíkat" za sluncem.