Bejlomorky prozradí "boule" na výhonech

Nemusíte být expertem na hmyz, abyste v porostech ostružiníků či maliníků odhalili přítomnost bejlomorek. Stačí v zimním či předjarním období důkladně prohlédnout výhony těchto rostlin.Pozornost věnujte všem nápadným útvarům na prutech. Právě v nich se vyvíjí nová generace škůdců. Zbytnění pletiva někomu připomíná nádor, jiní jej popisují jako puchýř nebo bouli. Odborně se tyto novotvary označují jako hálky. Oválné a nebo kulovité hálky bejlomorky ostružiníkové jsou na povrchu drsné a rozpraskané.

Kdy, kde a jak bejlomorka škodí

maliník plodí na zdravých výhonechBejlomorka ostružiníková (Lasioptera rubi) škodí jak na výhonech ostružiníků, tak i  maliníků. Proto je někdy chybně nazývána bejlomorka maliníková. Samička této bejlomorky klade nejčastěji 8 – 15 kusů vajíček k základům pupenů. V každé hálce se pak vyvíjí několik oranžových larev o velikosti 2-3 mm.

Vylíhlé larvy se zavrtávají do dřeně prutů a žírem dráždí pletiva k vytvoření hálky, ve které přezimují. Teprve v dubnu nebo až počátkem května se larvy kuklí. Dospělci létají od května do července a podobají se drobným komárům.

Bezpečná likvidace bejlomorky: odstranit a spálit

Napadení bejlomorkou snižuje množství plodů a listů. Napadené výhony málo kvetou a tedy i málo plodí. Hálky na prutech způsobují snadnou lámavost. Navíc pruty nad hálkou často zasychají. Larvy bejlomorky žijí uvnitř rostliny. Proto se nedoporučuje ochrana pomocí postřiku. Po zjištění hálek je nutné napadené výhony co nejdříve odstranit (ustřihnout několik centimetrů pod hálkou) a spálit.

Bejlomorka nebo žlabatka?

Další škůdce, který na prutech maliníku vytváří nádory, se jmenuje žlabatka maliníková (Diastrophus rubi). Její nádory mohou být velké až 10 cm. Larvy žlabatky jsou bělavé a každá má svou samostatnou komůrku. Způsob ochrany je obdobný jako v případě napadení maliníku bejlomorkou – napadené výhony musíme zlikvidovat dřív, než vyletí dospělci.