Výběr správného kultivaru borovice

Borovice (Pinus) vysazené jako solitéry nebo jako součást přírodního živého plotu by měly růst bez větších zásahů. Ideální je, pokud pro výsadbu zvolíme kultivary odpovídající svými rozměry (výškou a šířkou) v dospělosti danému místu.Tedy do předzahrádky těsně pod okno či do skalky vysadíme spíše zakrslé až trpasličí borovice či horské kleče, o kterých víme že rostou pomalu. S oblibou se pro takový účel používají čarověníky. Bohužel ne vždy můžeme výsadbu ovlivnit. Zvlášť tehdy, pokud se staneme majiteli starší zahrady.

borovice na kmínku

Borovice zaštipovat, vylamovat, ale nestříhat!

Čas pro zaštipování borovic bychom neměli volit podle kalendáře, ale podle aktuálního stavu výhonů. Platí přímá úměra: čím více výhonek zaštípneme, tím pomaleji bude borovice přirůstat a o to více se zahustí.

Níže uvedené rady platí hlavně pro borovice vysazené ve volné půdě. Pokud se rozhodneme tvarovat borovici jako bonsaj, je vhodné nahlédnout do odborné literatury či specializovaných webů. Bonsajisté se totiž snaží nejen ovlivnit délku přírůstků, ale také délku jehlic.

  • kdy – počkáme na čerstvě narašené výhony (obvykle v květnu). Narašené výhony jsou měkké a ohebné, snadno je poznáme podle světle zelené barvy. Podle druhu dorůstají délky od 5 do 20 cm. Pokud chceme borovice zaštipovat, je nejvhodnější začít už u menších stromků.
  • jak moc – výhony zakracujeme podle potřeby, pro zpomalení růstu stačí zkrácení výhonu o třetinu až polovinu. Zkrácením výhonu až o 2/3 dosáhneme významného zpomalení růstu. Úplné vylomení zastaví růst daným směrem. Takový zákrok používáme pouze ojediněle, např. pokud se by větev rozrůstala směrem do cesty.
  • čím – mladý výhon zalamujeme rukou, nikdy nepoužíváme nůžky (zbytečně bychom poškodili jehlice)
  • proč - po zaštípnutí se na vrcholu nového výhonu vytvoří 5 – 7 menších výhonů. Tím v budoucnu dosáhneme většího zahuštění.