Stačí si zapamatovat nejvýraznější rysy jednotlivých druhů a pak už snadno poznáte, s kým máte tu čest. Zatímco v době vegetace se sýkorky živí hmyzem, v zimních měsících si nejvíce pochutnají na olejnatých semenech (slunečnice, mák, konopí). Menší druhy sýkorek ocení také proso, ovesné vločky, trhané krupky nebo hrubou krupici. K oblíbeným pochoutkám sýkorek patří také hovězí lůj a sádlo.Sýkorky jsou užitečné

Sýkory patří mezi významné pomocníky zahrádkářů v boji s hmyzími škůdci. Například sýkora koňadra denně zkonzumuje tolik potravy, kolik sama váží, tj. asi 17 g. Pár sýkor, který bude hnízdit dvakrát ročně, se svým potomstvem spotřebuje 7,5 kg hmyzu za rok. V zimním období sýkory zlikvidují 50 – 70 % obaleče jabloňového (jablečného), což dokáže snížit červivost jablek na pouhé 2 %. Čím více péče věnujete sýkorkám, tím méně budete muset používat chemické přípravky na ochranu rostlin.

sýkora modřinka  sýkora koňadra

sýkora koňadra

sýkora koňadra (Parus major)

 • naše největší a nejběžnější sýkora, velká jako štíhlý vrabec
 • je pestrá a velmi pohyblivá
 • koňadru poznáte podle třpytivě černé hlavy a čistě bílých lící. Spodní strana těla má žlutou. Středem břicha se táhne černý pruh, který je zvlášť výrazný u samců. 
 • v zimě se sdružují do potulných hejn s ostatními sýkorami a brhlíky

sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)

 • menší než koňadra
 • snadno ji poznáme podle azurově modrého temene a křídel, na spodní straně je světle žlutá
 • je velmi aktivní a často se projevuje zpěvným hlasem
 • při hledání potravy ji můžete zahlédnout, jak visí hlavou dolů
 • žije v jehličnatých i listnatých lesích, v zahradách a městských parcích

sýkora parukářka

sýkora parukářka (Parus cristatus)

 • je menší než vrabec
 • tato sýkora je díky špičaté chocholce a černě orámovanému obličeji nezaměnitelná s jinými druhy našich sýkorek. Chocholku má sameček i samička.
 • na krmítku se nám nejspíš neobjeví. Patří mezi obyvatele jehličnatých lesů (nejraději má smrk a borovici), v kočovných hejnech někdy zalétá i do starých parků a na hřbitovy
 • stálý pták, v mimohnízdní době přeletí nanejvýš o několik kilometrů. 
sýkora uhelníček  sýkora babka

sýkora uhelníček (Parus ater)

 • o hodně menší než vrabec
 • má černou hlavu s ostře ohraničenými bílými lícemi a velkou bílou skvrnou v týle, boky bílohnědé. Jako jediná z našich sýkor má dva světlé proužky v křídlech
 • žije v jehličnatých lesích, potkat jej můžeme i ve smíšených či městských parcích

sýkora babka (Parus palustris)

 • menší než vrabec
 • šedohnědá, třpytivě černé temeno hlavy, bílé líce a malá černá skvrna na bradě. České jméno získala prý podle skvrny na temenu, která připomíná šátek uvázaný „na babku“.
 • nejčastěji k vidění v ovocných sadech a polních hájích
 • pokud se objeví na krmítku, snaží se nasbírat do zobáčku najednou co nejvíce semínek, se kterými pak odlétne do ústraní a teprve tam hoduje

Sýkory - cestovatelky

Dříve byly sýkory koňadry považovány za typicky stálé ptáky. Pozorování okroužkovaných jedinců ukázala, že skutečnost je mnohem pestřejší. V krutějších zimách k nám přilétají sýkory nejen z Polska a Běloruska, ale dokonce až z oblastí daleko za Moskvou, z podhůří Uralu. Naopak část našich sýkor, především mladí ptáci, dávají v zimních měsících přednost teplejším krajům - přezimují u Jadranu a v teplém jižním podhůří Alp v Itálii a Francii.

Jak dlouho žijí sýkorky?

Díky mezinárodní spolupráci ornitologů máme k dispozici unikátní údaje o délce života jednotlivých ptačích druhů ve volné přírodě. Pozoruhodné výzkumy odstartoval zdánlivě obyčejný hliníkový kroužek s unikátním číselným kódem, kterým v roce 1899 dánský profesor a ornitolog Hans Christian Mortensen (1856 – 1921) okroužkoval pár špačků. Kroužkovací metodu použil Mortensen na dalších 6 000 ptáků. V současnosti je v České republice ročně okroužkováno na 150 000 ptáků.

Z tabulky rekordů dlouhověkosti evropských ptáků je možné zjistit, že nejvyššího věku se ve volné přírodě dožila sýkora koňadra: 15 let a 5 měsíců. Ale i ostatní druhy našich sýkorek se mohou za příznivých podmínek dožít více než 10 let.

 • sýkora koňadra 15 let a 5 měsíců
 • sýkora babka  11 let a 11 měsíců
 • sýkora modřinka  11 let a 7 měsíců
 • sýkora parukářka 11 let a 7 měsíců
 • sýkora uhelníček  9 let a 5 měsíců