Znalost složení půdy a orientační hodnoty jejího pH je výbornou pomůckou i pro ty, kteří by rádi udržovali svou zahradu v optimální kondici. Jedině s takovou znalostí můžeme vhodně dávkovat potřebná hnojiva a vápnění. V ideálním případě bychom kyselost půdy měli zjistit v březnu dřív, než budeme hnojit, a podobně bychom měli udělat rozbor půdy v říjnu, před podzimní výsadbou.Složení půdy: plevel místo lakmusového papírku

Pro orientační odhad půdní reakce v určitém místě poslouží zastoupení určitých druhů plevelů. Tato metoda nás nebude stát žádné další prostředky, zároveň je nejméně přesná.

  • kyselé půdy: máta polní, šťovík menší, přeslička rolní, violka trojbarevná, vlčí bob, chmerek roční, jitrocel kopinatý
  • zásadité půdy: stračka polní, hlaváček letní, komonice lékařská, drchnička rolní, hořčice polní, pryšec kolovratec, mléč hladký, čičorka pestrá

Pomůcky pro zjišťování půdní reakce

složení půdy je důležité pro vhodnou volbu rostlinNa trhu je pro potřeby zahrádkářů několik prostředků, které nám poměrně snadno pomohou zjistit půdní pH.

  • lakmusový papírek – na zeminu nalijeme trojnásobné množství destilované vody, dobře protřepeme a necháme ustát. Čirý výluh slijeme do čisté zkumavky a ponoříme lakmusový papírek. Modrý se ve výluhu kyselé půdy zbarví červeně, červený ve výluhu zásadité půdy modře.
  • půdní pH test – pomůcka na zjištění půdní reakce je určená pro 8 testů. Součástí balení je zkumavka, destilovaná voda a testovací tablety. Výsledek pH testovaného vzorku získáme během 3 minut. Cena kolem 100 Kč.
  • Ben test půdní pH – pomůcka pro rychlé měření hodnot pH v půdě. Testovací vzorek zeminy se nasype do kádinky, zředí destilovanou vodou a nakapeme podle návodu dva různé roztoky. Porovnáním s barevnou stupnicí zjistíme kyselost půdy. Cena kolem 70 Kč.
  • půdní pH metr – tyto digitální přístroje jsou podstatně dražší. Nejlevnější koupíte za téměř 1 000 Kč, ale na trhu objevíte i podstatně dražší. Pochopitelně záleží, jak často a jaké množství měření potřebujete provádět.

Laboratorní rozbor složení půdy

Některé zemědělské oblastní laboratoře nabízejí rozbory pro zahrádkáře za snížené ceny. Vzorky je možné zaslat poštou (mimo vzorků na obsah dusičnanů) nebo doručit osobně. Specializované instituce poskytnou na vyžádání pokyny k odběru vzorků; laboratoř určí druh půdy, obsah humusu a stopové prvky. K bezchybnému laboratornímu rozboru je zapotřebí 8 až 12 půdních vzorků (podle plochy pozemku, na 100 m2 nejméně 10 odběrů).

Pochopitelně, že rozbory v laboratořích nás budou stát nejvíce (cena závisí na počtu vzorků a na provedených analýzách). Ale pokud byla např. naše zahrada zasažena povodní a potřebujeme zjistit, zda je půda vhodná pro další pěstování, pak nám právě laboratorní rozbor může hodně pomoci.

Kdy je půda kyselá a kdy už zásaditá

Většině rostlin pěstovaných na zahrádce nejlépe vyhovuje neutrální až slabě kyselá zem.

  • půda kyselá pH menší než 6,5
  • půda neutrální pH rovno 6,6-7,1
  • půda zásaditá PH větší než 7,2