hvězdník (Hippeastrum) jako atraktivní květinový dárekUkázalo se, že název Amarrylis mají lidé opravdu silně zažitý. Takže ačkoli v současnosti má rostlina botanické označení Hippeastrum, stejně všichni prodávají, kupují a pěstují "amarilky". Těžko dnes zjistíme, kdo má tohle zmatení jmen na svědomí. Carl Linné (1707 – 1778), zakladatel jednotného pojmenování rostlin a živočichů, označil tuto rostlinu rodovým jménem Amaryllis. V dalších letech jí přírodovědci přisoudili dalších sedm vědeckých jmen. Není divu, že nad nejvhodnějším názvem vědci dlouze diskutovali. Jádro sporu se točilo kolem skutečnosti, zda měl Linné na mysli rostlinu původem z Jižní Ameriky nebo spíše jihoafrickou.Celá rozepře, alespoň na poli botanickém, měla být jednou pro vždy vyřešena v roce 1987. Zástupci botaniků na 14. Mezinárodním botanickém kongrese (International Botanical Congress) odhlasovali, že název Amaryllis bude patřit jihoafrickému rodu rostlin a zástupci rodu z Jižní Ameriky ponesou označení Hippeastrum.

Aby si prodejci květin ušetřili čas vysvětlováním, že oblíbený Amaryllis se teď jmenuje Hippeastrum, raději uvádějí názvy oba a pro jistotu přidávají i fotografii kvetoucí rostliny. V našich zeměpisných šířkách se tahle rostlina, známá také jako hvězdník nebo zornice, pěstuje jako pokojovka kvetoucí nejčastěji v druhé polovině zimy – od února do jara. Ale díky přirychlení není problém období, kdy jsou narašené hlízy v prodeji, posunout dopředu i dozadu. Vybírat můžete z pestré nabídky kultivarů v barvách od bílé po šarlatově červenou. Zvlášť velké oblibě se těší květy s různými červenobílými proužky či lemem na okraji okvětních plátků.

vyšlechtěno bylo mnoho hybridů hvědzníků (Hippeastrum)