Půda a hnojení

Téma zahrnující činnosti od správného kompostování přes kypření půdy až po možnosti vhodného hnojení.

Zaplevelené záhony - příprava pro pěstování

Nepřihlášený uživatel - Jan Černý

Otázka: Kupuji novou zahradu a prosím o radu ohledně rytí a hnojení půdy před vlastní výsadbou (květen). Záhony jsou totiž cca 2 roky nezryté a je na nich tráva a plevel. Mám záhony zrýt a pohnojit koňským hnojem? Kdy mohu do takto připravené půdy začít sázet?
Odpověď:

Při přípravě jakékoli půdy pro pěstování rostlin je důležité předem rozhodnout, co budete chtít pěstovat. Různé druhy rostlin mají různé nároky na hnojení. Proto se rostliny rozdělují do tzv. tratí. Rostliny první trati jsou na živiny nejnáročnější (např. brambory, kukuřice, řepa, zelí, brokolice, kapusta). Do druhé trati patří rostliny středně náročné na živiny (např. ředkve, cibule, mrkev, saláty, kedlubny). Třetí skupinu tvoří rostliny nejméně náročné na živiny (např. hrách, fazol, ředkvičky, špenát).

Z vašeho dotazu není patrné, jak moc jsou záhony zaplevelené. Pokud obsahují množství vytrvalých plevelů (např. pýr, pampelišku, přesličku, pcháč, svlačec), co nejdůkladněji je odstraňte. Lépe než rýč se hodí rycí vidle: dlouhé kořeny vytrvalých plevelů jimi narušíte méně než při klasickém rytí. V níže uvedeném článku radíme, Jak se zbavit pýru. Je-li tráva na záhonech vzrostlá, vyplatí se ji nejprve posekat. Pokud ji proložíte jiným, sušším materiálem, můžete ji přidat na kompost, případně jako mulč ke stromům.

Pro zlepšení půdy před vlastním pěstováním je ideální volbou zelené hnojení. Pokud již víte, co chcete pěstovat, můžete vybrat vhodnou předplodinu. Při správném střídání rostlin by se na stejném záhoně neměly po sobě objevit rostliny ze stejné čeledi. Například po zeleném hnojení řepkou nebo hořčicí by na stejný pozemek nemělo přijít nic z čeledi brukvovitých. Tedy žádné zelí, brokolice, květák či kedlubny. Pokud přesně nevíte, co kde budete chtít pěstovat, zvolte svazenku vratičolistou. Tu můžete použít jako univerzální zelené hnojení před kteroukoli u nás pěstovanou rostlinou (s žádnou není v příbuzenském vztahu).

Nejsnáze tedy na odplevelených a zrytých záhonech půjdou pěstovat rostliny třetí trati. Pokud zvolíte hrách, můžete po sklizni hrachovinu zarýt a použít jako zelené hnojení.Podobné příspěvky