Jak zlikvidovat svlačec

otáčení stonku svlačceV České republice roste planě jediný druh – svlačec rolní (Convolvulus arvensis). Otravuje život nejednomu zahrádkáři, a to v zahrádkách zeleninových, ovocných i okrasných. Zvlášť těžký boj s ním svádějí majitelé precizně komponovaných skalek. Přiznávají, že svlačec roste mnohem rychleji, než se jim ho daří likvidovat.Svlačec rolní patří do rodu Convolvulus – povíjnice. Tato rostlina si nepomáhá při růstu úponky, ale dostala jméno Convolvulus kvůli stonkům otáčejícím se při růstu nepřetržitě v kruzích a omotávajících vše ve svém dosahu. Stonky jsou prý schopny v příznivých podmínkách dokončit otáčku za dobu kratší než dvě hodiny. Svlačec (na rozdíl např. od chmele) patří mezi rostliny levotočivé. Jeho stonky, pozorováno shora, se otáčejí proti směru hodinových ručiček.

Síla svlačce: slabé kořeny a zákeřná semena

Kořeny svlačce často prorůstají do značné hloubky (až sedm metrů), ale zároveň jsou velmi křehké. Část rostliny se nám sice podaří vytrhnout, ale stále zůstává v zemi zbytek kořene, z kterého záhy vyroste další rostlina. V boji se svlačcem však není radno polevovat. Pokud boj s tímto úporným plevelem vzdáme, předem se odsuzujeme k opravdu nepříjemnému zaplevelení zahrádky. Jedna rostlina může za sezónu obsáhnout až 30 m2!

Semena svlačce rolního se mohou před klíčením stát dormantními (dormance z lat. dormans, spící) v půdě po mnoho let. Dormantní semena jsou živá, ale nejsou aktivní. Semena plevelů klíčících na jaře vyžadují k ukončení dormance většinou období prochlazení. Nenechávejte svlačec vykvést. Tím zabráníte jeho samovýsevu a tak si ušetříte boj s novými rostlinami.

Jak na svlačec: hubit, hubit, hubit

svlačec rolní dosáhne kořeny až do hloubky 7 metrůSvlačec rolní patří mezi vytrvalé, výběžkaté hluboko kořenící plevelné rostliny. Rostliny vytvářejí ovíjivé lodyhy dlouhé až dva metry. Vyskytuje se po celém území České republiky, od nížin až do podhorských oblastí. Najít jej můžeme ve všech kulturních rostlinách.

Boj se svlačcem je o to složitější, že je rezistentní vůči většině pesticidů. Je rizikové ho postřikovat, aby nedošlo k zásahu rostlin, o které přijít nechceme. Navíc okrasné plochy (např. hřiště, parky a zahrady) a plochy pro zahradnickou produkci potravin, by neměly být pokud možno ošetřovány pesticidy.

Pro hubení svlačce je důležité, abychom jej co nejčastěji z pozemku odstraňovali v průběhu celé vegetační sezóny. Průběžné odstraňování nových výhonků rostliny výrazně oslabí, ale konečná likvidace může trvat i několik let. Při podzimním či zimním rytí není dobré nechávat v půdě zbytky kořenového systému. Textilní mulče částečně rozrůstání svlačce zabrání, ale zcela ho nezastaví. Brzo se jeho výhonky objeví okolo okrajů tkaniny či jiných "pokrývek", které někteří zahrádkáři s oblibou používají (stará lina, koberce).

Všechny svlačce nejsou plevel

svlačec tříbarevný jako letničkaMezi letničkami se u nás nabízejí k výsevu semena svlačce trojbarevného (tříbarevného) – Convolvulus tricolor. Domovinou této rostliny je oblast od Portugalska po Řecko a též se objevuje v severní Africe. Pro tento svlačec, jak už jméno napovídá, je typická trojbarevnost. U původního druhu fialový okraj nálevkovitých květů přechází v bílý střed se žlutým okem. V zahradách jsou zvlášť oblíbené směsi, ve kterých je zastoupena modrá, fialová a růžová barva květu.