květy levandule jsou velmi oblíbené

Množení levandule ze semen

Pokud se rozhodneme vypěstovat nové rostliny ze semen, pak musíme počítat s velmi omezenou nabídkou kultivarů levandule lékařské (Lavandula angustifolia), která se nejčastěji nabízí v sekci bylinek.Výrazné fialovo-modré květy má například kultivar Munstead blue, který dosahuje výšky 60 cm. Semena levandule vyséváme v únoru až březnu do skleníku, v září předpěstované rostliny přesazujeme na venkovní stanoviště. První zimu po výsadbě takto předpěstované rostliny chráníme před holomrazy.

Pokud po odkvětu levanduli neostříháme, může se vysemenit (generativní způsob množení). V takovém případě nemáme stoprocentní záruku, že nové rostliny budou mít stejné vlastnosti jako ty původní.

Množení levandule řízkováním

myrtu řízkujeme podobně jako levanduli nebo rozmarýnŘízkování patří mezi vegetativní způsoby množení. Takto získané rostliny si zachovají všechny vlastnosti charakteristické pro daný kultivar (vzrůstnost, barva listů i květů, odolnost vůči chorobám, schopnost přezimování) a navíc jsou přivyklé na naše podmínky. Lépe koření řízky z mladších rostlin a rostlin množených řízkováním.

Kdy řízkovat levanduli?

Vzhledem k tomu, že péče o řízky vyžaduje zvýšenou péči (řízky by neměly přeschnout), volíme termín odběru řízků nejen s ohledem na aktuální vývoj počasí, ale také s přihlédnutím k vlastním časovým možnostem.

 • řízkování na jaře – řízky o délce 5 – 8 cm odebíráme z dvouletých i starších výhonů ještě před vytvořením základů květenství. Řízky zakoření přibližně za tři týdny. Pak je přesadíme do pařeniště, kde do podzimu zesílí.
 • řízkování v létě – odebíráme 8 – 10 cm dlouhé polovyzrálé řízky jednoletých výhonů, které jsou na vrchu měkké, na bázi tvrdé (nodální řízky). Pro řízkování volíme nekvetoucí výhony, které v horní části lehce zkrátíme (zaštípneme).
 • řízkování koncem léta – koncem srpna nebo počátkem září odtrhneme 7 – 10 cm dlouhé řízky i s kouskem (patkou) starého dřeva. Právě v patce jsou koncentrovány růstové hormony, které napomáhají procesu zakořeňování. I u těchto řízků měkké vrcholky zaštípneme. Pro přezimování je nejvhodnější chladné pařeniště.

Další postup ošetření a výsadby řízků je společný pro všechny zmíněné způsoby odběru:

 • zakořeněné řízky přesadíme do květináčepředcházíme vadnutí řízků – řízky řežeme za podmračeného dne nebo brzy ráno, dokud je rosa. Přípravu řízků, aplikaci stimulátorů a zakládání řízků do substrátu se snažíme zvládnout v co nejkratším časovém úseku. Pracujeme na stinném místě, aby nedocházelo k vadnutí řízků. Zálivka vysazených řízků fungicidním přípravkem pomůže ochránit rostliny před napadením houbovými chorobami.
 • substrát na řízkování – můžeme koupit již hotový substrát na řízkování. Tento substrát je dostatečně vzdušný s jemnou strukturou, s nižším obsahem živin a stopových prvků. Důležité je, aby byl také dostatečně nasákavý. Před použitím bychom jej měli důkladně propařit, aby neobsahoval choroboplodné zárodky.
 • příprava řízků k výsadbě – konečnou úpravu řízků děláme těsně před výsadbou. Spodní část řízku (větvičky), kterou budeme vkládat do substrátu, očistíme od listů. Dole ji čistým a ostrým zahradnickým nožem (žabkou) či ostrými zahradnickými nůžkami šikmo seřízneme těsně pod nejnižší uzlinou (nodem). Tak zamezíme poškození rostlinných pletiv tlakem. Pokud by byl řízek příliš dlouhý, můžeme jej zkrátit co nejblíže za nejvyšším zvoleným nodem. Řízky vysazujeme do substrátu v sadbovačích nebo kontejnerech.
 • růstový stimulátor urychlí tvorbu kořenové soustavy. Při množení bylinných a dřevitých řízků se nejčastěji používá práškový (pudrový) stimulátor. Práce s ním je velmi snadná: do prášku zasuneme přibližně 1 cm spodní části (bázi) čerstvě seříznutého řízku. Přebytečnou hmotu lehce oklepeme a větvičku mírně šikmo zapíchneme do substrátu. Otvor si připravíme předem vpichem sázecího kolíku či jiného vhodného předmětu. Po zasunutí řízku substrát přitlačíme a tak zajistíme kontakt substrátu s řízkem.
 • umístění řízků – substrát s řízky by neměl přeschnout. Proto je vhodné jej umístit na místo chráněné před prudkým sluncem a podle potřeby přiměřeně zalévat.
levandule skvěle lemuje záhony růží

Přestárlé levandule omladíme hřížením

Hřížení je dalším z vegetativních způsobů množení rostlin. Podobně jako při řízkování, i tentokrát získáme rostliny se všemi vlastnostmi charakteristickými pro daný kultivar. Pokud máme na zahradě levanduli, kterou jsme v minulosti nevěnovali dostatečnou péči, můžeme ji využít pro získání nových rostlin hřížením.

 • vybereme větvičku, která je u země nebo je možné ji snadno ohnout až k půdě. 
 • vyhloubíme rýhu nebo menší jamku a větvičku (stále zůstává pevně spojená s matečnou rostlinou) v tomto místě zasypeme kvalitním kompostem nebo substrátem. 
 • proti pohybu nebo vytažení je vhodné výhon zafixovat v zemi třeba kolíkem.
 • výhon po nějaké době pustí kořeny. Stav kořenění kontrolujeme opatrným odhrnutím země. Teprve po dostatečném zakořenění větev od matečné rostliny odřízneme.

Tak můžeme ze staré rostliny získat snadno hned několik nových. Zároveň původní rostlinu zbavíme dřevnatých neolistěných větévek.