Jak udržovat korunu

javor mléč s kulovitou korunouKonkrétně se budeme věnovat následujícímu triu často vysazovaných kultivarů stromů s kulovitou korunou: • javor mléč (Acer platanoides Globosum)
 • katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides Nana)
 • trnovník akát (Robinia pseudoacacia Umbraculifera).

Pokud potřebujeme z prostorových důvodů udržovat velikost koruny zmíněných stromů v menší velikosti než do jaké obvykle dorůstají, pak je vhodné každé 2 – 3 roky provést silný zpětný řez. Řez provádíme přibližně 20 – 40 cm nad místem roubování. V ostatních letech větve pouze lehce zkrátíme.

Kdy řezat

Čas vhodný pro řez se u jednotlivých kultivarů liší. Zatímco javor či katalpu můžeme řezat za bezmrazého počasí již v lednu, trnovník akát řežeme nejdříve v březnu. Javory začínají rašit již v únoru a při pozdějším řezu dochází ke zvýšenému mízotoku, často označovanému jako "krvácení". Proto je optimální termín řezu častým předmětem diskusí. Dříve se doporučovalo provádět tento řez až v době vegetace.

Při řezu stromů je vždy zapotřebí přihlížet nejen k vlastnostem kultivaru, ale také k vitalitě konkrétního jedince a podmínkám, které pro svůj vývoj má. Proto žádné z doporučení není možné brát jako absolutní a jediné možné.

Řez javoru mléče

javor mléč (Acer platanoides Globosum)

 • javor mléč s kulovitou kompaktní korunou je strom vhodný k výsadbě do menších zahrad jako solitéra či v menších skupinách. S oblibou se vysazuje také při tvorbě stromořadí či větších kompozic. 
 • pravidelný řez kultivaru Globosum zahušťuje korunu, proto můžeme tento javor velmi dobře využít k zastínění laviček či jiných odpočinkových míst. 
 • tvarování snáší dobře. Při pravidelném řezu (1x za 5 – 6 let) je možné jeho korunu udržet v průměru 2-2,5 m.

Řez katalpy

katalpa trubačovitá s kulovitou korunoukatalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides Nana) 

 • kultivar Nana patří k menším stromům s pravidelnou kulovitou nebo polokulovitou korunou. Přirůstá pomalu a proto není nutné ji stříhat.
 • řez provádíme spíše výjimečně. Jeho cílem bývá odstranění suchých nebo poškozených větví. Při řezu bychom nikdy neměli odstranit více než třetinu koruny.
 • vysazuje se v zahradách jako solitérní strom, ale oblíbené je také jeho využití v parcích či alejích
 • katalpa je velmi atraktivní díky velkým srdčitým listům, které strom zdobí od května až do listopadu

Řez trnovníku akát

trnovník akát (Robinia pseudoacacia Umbraculifera)

 • kultivar Umbraculifera patří díky své kompaktní, kulovité koruně mezi oblíbené solitéry pro malé zahrady.
 • přirůstá během celé sezóny, takže na koncích nových větví se vždy zelenají nové, čerstvě zelené listy. 
 • kompaktní tvar koruny je přirozený bez stříhání. Řez je vhodný pouze v případě, že potřebujeme velikost koruny udržet menší, než je přirozený růst. 
 • řez můžete provádět od konce zimy (březen) do začátku léta.