Letos organizátoři připravili přehlídku sukulentní flóry pouští jihoamerické Atacamy,  atlantické Makaronésie, severoamerické Sonorské a Chihuahušské pouště a aridní oblast Madagaskaru a Jihoafrické republiky. Poprvé budou k vidění i bizarní kultivary kaktusů pocházejících z japonského šlechtění. Ve skleníku Fata Morgana návštěvníky upoutají kromě stálé expozice i četní zástupci rodu Aloe a epifytní Tillandsia. V severní části zahrady můžete zároveň navštívit expozici Severoamerická polopoušť, která představuje sbírku zimovzdorných kaktusů, především severoamerické zástupce rodu opuncie a juka.

Saguara - obři mezi kaktusy ve své domovině"Nejznámějším a největším z kaktusů je Saguaro, rostoucí v severoamerické Sonorské poušti. V přírodě dorůstá okolo 16 metrů. Nicméně kaktusy, které máme na výstavě, jsou mnohem menší. Saguaro (Carnegiea gigantea) totiž velice pomalu roste, po 15 letech stále měří pouze 30 cm. Plné velikosti dosáhne až po 150 letech, kdy váží 8 tun," říká Eduard Chvosta, šéfzahradník v Botanické zahradě v Troji. Pokračuje: "Tyto kaktusy poprvé kvetou přibližně v 30 letech a mají zajímavý způsob opylení – kromě hmyzu je opylují i netopýři."Na výstavě se dozvíte, kde všude sukulenty včetně kaktusů rostou, jak vypadají jejich polopouštní domovy a jak tyto rostliny dokáží přežít extrémní podmínky, které v pouštích panují. Jednotlivé expozice jsou vytvořeny tak, aby představily rostliny v kontextu prostředí, ve kterém žijí.

Místo konání: Botanická zahrada Praha – Troja
Kontakt: www.botanicka.cz
Termín: 15. 6. – 21. 7. 2013
Poznámka: Kaktusy a další sukulenty si můžete prohlédnout ve fóliovníku v pěstebním zázemí v severní části zahrady a ve skleníku Fata Morgana od 9 do 19 hodin (pondělí je ve skleníku zavírací den).