Začátek zvýšených potíží se škodlivými plži odstartovala invaze plzáka španělského (Arion vulgaris). Na své tažení Evropou se vydal jako součást rostlinného materiálu ze Španělska a Portugalska. Nejprve se objevil v roce 1955 ve Švýcarsku, odkud se rozšířil do Německa, Itálie a Rakouska. Od roku 1991 se úspěšně šíří i v České republice. Na všech "dobytých" územích se plzákovi španělskému daří tak skvěle, že se dostal mezi stovku nejhorších vetřelců (invazních druhů) Evropy.Plzáci španělští se páří v červnu. Plzáci patří mezi hermafrodity - oplodní se navzájem, vajíčka kladou také oba. Každý plzák španělský může ročně naklást 220 - 400 vajíček, rozdělených do několika snůšek. Kladení vajíček probíhá od poloviny srpna do poloviny prosince – nejvíce na přelomu srpna a září. Mladí se líhnou po 38 až 43 dnech. Vajíčka kladená v září a později přezimují a k líhnutí dochází na jaře, obvykle v dubnu. Nejvyšší početnosti dosahují plzáci v květnu a červnu.

"Zaručených" rad, jak se jej v zahrádkách zbavit, koluje po internetu bezpočet. Čím déle se snažíme plzáky vyhubit, tím marnější nám tento boj připadá. Ale třeba mezi následujícími příklady najdete recept, který jste ještě nezkoušeli a který by pro vás mohl být proveditelný a zároveň účinný.

Jak se slimákům bránit?

přemnožení plži jsou velkým nepřítelem zahrádkářů

prevence

 • nepřipravovat plžům útočiště (nenechávat volně odložené rostlinné zbytky)
 • nepřenášet jedince ze zahrady do volné přírody 

mechanicky

 • sběr (a následné zabíjení vroucí vodou)
 • "pivní pasti" – nádobky částečně naplněné pivem a zapuštěné do země tak, aby přibližně 1 cm vyčnívaly nad povrch půdy (jinak by se staly pastí i pro užitečné živočichy).
 • bariéra ve formě měděné pásky vyvíjející při kontaktu náboj (v Dánsku používají jakési "slimákové ohradníky", nabité 1 joulem).

chemicky

biologicky

 • podpora přirozených biotopů v blízkosti pozemků – zvýší se přítomnost přirozených predátorů (ježek, ropucha)
 • Nemaslug – přípravek, jehož účinnou látkou jsou živé hlístice (Phasmarhabditis hermaphrodita), které na plžích parazitují.

Na co raději zapomenout při likvidaci plžů?

 • likvidace plžů solí patří mezi zahrádkáři k oblíbeným metodám hubení. "Posolený" plž sice zahyne, ale sůl se dostane do půdy a mohla by v budoucnu způsobit nepříjemnosti.
 • rozšlapávání plžů také není příliš vhodné. Plži totiž fungují jako kanibalové a tak jen nalákáme posily z širokého okolí. V pozdějších letních měsících navíc můžeme na podrážkách roznést vajíčka plžů do zbytku zahrady.
 • Další nešvary, které se při snaze bojovat s plzáky objevují, jsme shrnuli do článku Sedm nejčastějších chyb při hubení slimáků a plzáků

Osvědčené způsoby boje proti slimákům

Asi největší zkušenosti mají s hubením plžů ti, pro které je pěstováním rostlin či plodin nejen zábavou, ale také obživou a nechtějí sahat po nebezpečných chemikáliích. Shodně přiznávají, že jeden ideální recept neexistuje a plzáků se úplně nezbavíte. I kdyby totiž měli své pozemky dokonale udržované, pravděpodobnost nájezdu plzáků ze sousedních zanedbaných lokalit je značná. Ze všeho nejčastěji doporučují důkladný ruční sběr kombinovaný s využitím znalostí chování plžů:

 • sbírat plzáky v době, kdy je jich k vidění nejvíce – v časných ranních hodinách a před soumrakem, případně po dešti.
 • plzáky španělské likvidovat dřív, než začnou klást vajíčka (páření obvykle začíná koncem června)

Než se rozhodnete pro konkrétní způsob likvidace plzáků na svém pozemku, zkuste si udělat představu o jejich přemnožení. Možná budete překvapeni, kolik hodovníků se právě u vás za soumraku schází. Sesbíráte a zlikvidujete je jeden den. Následující dny jich na vás bude čekat podobné množství.

Ondřej Fous, pěstitel bohyšek v zámeckém zahradnictví ve Ctěnicích, vyzkoušel celou řadu postupů. Jak tedy ekologicky a zároveň ekonomicky ochránit zahradu před plži? Zkušenosti Ondřeje Fouse potvrzují, že podpora biotopů přirozených predátorů, patří k velmi účinným metodám:

Jak hubit slimáky

 • bráníme hranice pozemku, 15 cm pás písku (štěrk by byl lepší) či podezdívka posypaná granulemi
 • chováme ropuchy, chráníme ještěrky, ježky odnášíme
 • v květnu a červnu sbírám a zabíjím co najdu, zejména dospělce
 • hromádky plevele nechám minimálně do druhého dne jako pasti
 • hlístice v květnu
 • granule nárazově na cestičky v srpnu, podle situace i plošně do trvalých nekultivovaných záhonů