Jak jsme se dočetli v příručce Původní keře ČR a jejich využití v zahradách, kterou vydalo občanské sdružení Pro živou krajinu, nemusí to být nutně bobule největší ani nejbarevnější. Hitparádu keřů, které se mezi ptáky těší největší oblibě, s naprostou převahou vedou naše původní keře: jeřáb ptačí a bez černý. Průměrně jsou naše keře pro domácí ptáky 6x hodnotnější. Přece jenom jsou tu tisíce let vzájemného vývoje, kdy došlo mezi druhy k vzájemné adaptaci.

kos černý hoduje na hlohuKeře pro ptactvo

A tak zatímco třeba jalovec obecný (Juniperus communis) u nás vyhledává 43 ptačích druhů, nepůvodní jalovec virginský (Juniperus virginiana), byť se v Evropě pěstuje od druhé poloviny 17. století, jen pouhých 8 ptačích druhů. Máte-li tedy dostatečně prostornou zahradu, pak můžete uvažovat nejen o výsadbě dřevin atraktivních svým vzhledem, ale i těch, které pomohou udržet pestré společenství ptačích druhů naší přírody. O tom, že se vám ptačí hosté na jaře odvděčí likvidací hmyzích škůdců, jistě není pochyb.

Takto tedy vypadá podle autorů příručky Původní keře ČR hitparáda keřů, které si oblíbilo největší množství druhů ptáků. Počet ptačích druhů, které si ten který keř či strom oblíbily, je uveden v závorce:

  • jeřáb ptačí Sorbus aucuparia (63)
  • bez černý Sambucus nigra (62)
  • jalovec obecný Juniperus communis (43)
  • hloh obecný Crataegus monogyna (32)
  • brslen evropský Euonymus europaeus (24)
  • svída krvavá Cornus sanguinea (24)
  • trnka obecná Prunus spinosa (20)
  • dřišťál obecný Berberis vulgaris (19)
  • dřín obecný Cornus mas (15)
  • zimolez obecný Lonicera xylosteum (8) 

kos černý na jeřábu