Ovocná zahrada

Nejen o jednotlivých druzích stromů, ale i jak a proč prořezávat a vysazovat.

Který jeřáb je jedlý?

Otázka: Je možné nějak snadno poznat, který jeřáb (s těmi oranžovými plody) je jedlý?
Odpověď:

Jeřáb, na jehož jeřabinách si pochutnáte, se jmenuje jeřáb sladkoplodý moravský (Sorbus aucuparia subsp. Moravica). Je vyšlechtěný z jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), zvaného někdy též jeřáb obecný.

Jeřáb sladkoplodý rozlišíme nejsnadněji podle chutných plodů (ani jeden z těchto jeřábů není jedovatý, ten ptačí jen není chutný). V době, kdy ještě plody nejsou zralé, můžeme oba druhy snadno rozlišit podle ozubení lístků. U jeřábu sladkoplodého je ozubení méně výrazné a sahá od špičky asi do poloviny lístku, u jeřábu obecného sahá do dvou třetin délky lístku, někdy až k jeho základně.

 Podobné příspěvky