Jak působí vosí žihadlo?

Vosy jsou, podobně jako včely, vybaveny žihadlem s jedovou žlázou, oproti včelám však jejich žihadlo nedisponuje zpětnými háčky a mohou ho tedy použít opakovaně. Možná vás překvapí, že vosí bodnutí je, na rozdíl od včelího, o něco méně bolestivé. Je tomu tak díky tomu, že vosí žihadlo nezůstane v kůži člověka zabodnuté jako u včely, ale zatáhne se zpět. Do těla proto putuje podstatně menší množství jedu.Největší nebezpečí vytvářejí vosy pro malé děti a alergické jedince, dále pak v případech bodnutí do úst nebo krku bez ohledu na to, zda člověk je či není alergik. Takové situace jsou život ohrožující a vyžadují okamžitý zásah rychlé lékařské pomoci. V ostatních případech postačí víceméně domácí lékárnička (chladivé gely a masti), přírodní prostředky i rady našich babiček (studená voda, ledování, cibule apod.).

Kromě obecně obávaného vosího bodnutí způsobují vosy značné škody na dozrávajícím ovoci. Nejvíce ničí broskve, meruňky, švestky, ale stejně tak hrušky či jabloně, silně ohrožena bývá i úroda vinné révy. Vosy naruší vrchní slupku a vysají celý šťavnatý obsah, z plodů ovoce pak často zůstane jen vrchní obal. Načaté plody od vos lákají také ptactvo, které dovede zkázu ovoce dokonat. Vosy mohou přenášet i některé choroby (monilióza).

Jaká opatření pomohou omezit výskyt vos?

Boj s vosami není jednoduchý, přesto chemické prostředky nemusí být vždy nezbytně nutné. Často postačí využít přírodních prostředků a rad našich babiček. 

 • na jaře poskytnou významnou pomoc lepové desky proti škůdcům, které vyvěšujeme na větve stromů,
 • vysazování aromatických bylin kolem stromů, vosy ani další nežádoucí hmyz je nemá zrovna v oblibě (bazalka, meduňka, citronová verbena nebo listová ochranná rostlina kadidlovník),
 • ochrana koruny u mladých stromků – včasné zakrytí nylonovým tkanivem nebo síťovinou zachrání podstatnou část úrody před poškozením,
 • lapače s návnadou, nejčastěji nádoby s pivem (sladké tekutiny vhodné nejsou, lákají i včely) - láhve s úzkým hrdlem naplníme malým množství tekutiny a rozvěsíme do korun ovocných stromů, po jednom až dvou týdnech obsah lapačů vyměňujeme,
 • odpuzovači pachů: v interiérech pomáhá umístit misku s nastrouhanou citronovou kůrou a drceným hřebíčkem nebo éterické esenciální oleje, které vosy odpuzují,
 • sběr popadaného a nahnilého ovoce v okolí stromů ve večerních hodinách, kdy se vosy uchylují do svých úkrytů, čistota kolem stromů nebude lákat další vosí jedince v průběhu dne,
 • nenechávat na zahradě staré ztrouchnivělé dřevo, vytváří prostor pro stavbu vosích hnízd,
 • vosy přitahuje jídlo a pití v zahradních altánech a posezeních, nádoby raději zakrývejte,
 • kontrola zahrady i různých otvorů na domech - vosí hnízda se mohou objevit v korunách stromů nebo v blízkosti domu (úkryt jim může poskytnout i fasáda domu), vyhledejte je a zničte.

Likvidace vosího hnízda

Agresivitu vos nejvíce zvyšují divoké pohyby a křik, jinak vosy obecné útočí zřídka. Dá se říci zejména v situacích, kdy se cítí v ohrožení a použijí svůj přirozený obranný pud. Málokdy bodnou člověka bezdůvodně. Pokud tedy zachováme v přítomnosti vosy klid a „chladnou hlavu“, píchnutí žihadlem se stane daleko méně pravděpodobné. Horší situace vznikají v případě vos útočných, které jsou pro laika navíc obtížně rozeznatelné od vos obecných.

Pokud nastane potřeba vosy vyhubit, přistupujte k akci vždy s rozmyslem a notnou dávkou obezřetnosti. Vosí hnízda likvidujeme zásadně pozdě večer, v noci nebo časně ráno, kdy jsou vosy méně aktivní a hrozba útoku je nižší. Pracujeme vždy s patřičnou ochranou celého těla vhodným oděvem, především hlavy.

 • Hnízdo lze strhnout buď do nádoby s horkou vodou nebo po aplikaci kouřem či insekticidů. Po stržení se doporučuje jej na bezpečném místě spálit, je dobře hořlavé.
 • Při ohrožení lidského obydlí se používají spreje na vosy ve formě aerosolu, přípravky vytvářejí pěnu na vzdálenost několika metrů a zvyšují tak bezpečnost aplikace pro uživatele.
 • Vosy v zemi se dají ničit také vykouřením sirným knotem nebo vatou nasáklou sirouhlíkem, kterou později večer opatrně zastrčíme do otvoru vosího hnízda a dobře utěsníme zeminou.
 • Nabízí se také možnost likvidace vosího hnízda odbornou firmou – odchyt a hubení vos provádí po celé zemi Hasičský záchranný sbor.

Objektivně je potřeba vosám přiznat i jistou užitečnost

Vosy se významně podílejí (podobně jako včely) na opylování rostlin. Krom toho pomáhají snižovat výskyt škodlivého hmyzu, živí se nejen sladkými šťávami, ale i potravou, bohatou na bílkoviny a požírají mouchy, pavouky, mšice, komáry i larvy dalších nežádoucích škůdců.