Plíseň sněžná /Monographella nivalis/ byla popsána v literatuře již v průběhu 1.poloviny minulého století. Jedno z nejrozšířenějších onemocnění na celém našem území způsobuje houba hlívenka. Vyskytuje se poměrně často po celý rok, nejvíce však na podzim, v průběhu zimy a na počátku jara. Objevuje se hlavně ve vyšších polohách a v místech, která delší dobu pokrývala sněhová vrstva. Postiženy mohou být travnaté plochy i hospodářské plodiny (obiloviny), s plísní bojují i golfová hřiště.Příznaky napadení plísní sněžnou

Postižená místa s odumřelou trávou jsou pokryta bílým nebo narůžovělým povlakem (podhoubím), někdy až hnědým. Epidemii plísně podporuje chladné a deštivé počasí a dlouhá vlhká zima. Hlívenka přežívá i nepříznivé podmínky v půdě, na infikovaných rostlinách a nedokonale rozložených organických zbytcích rostlin. Lze ji přenést také osivem. Plísni se daří v tuhých a udusaných půdách, v hustých porostech a trávnících. Projevuje se hnědnutím postupujícím od kořenů vzhůru k rostlinám, jejich skvrnitostí, tmavnutím a zahníváním. Tento proces vede k pozvolnému odumírání rostlin, porost pomalu řídne a vznikají poškozená místa i celé plochy. Plísní poničený trávník velmi špatně regeneruje.

Likvidace a ochrana před plísní sněžnou

Nejlepší ochrana proti sněžné plísni je založená na preventivních opatřeních, po zjištění příznaků bývá její likvidace někdy svízelná. Dlouhodobý a rozsáhlý výskyt plísně způsobuje často větší škody a oslabená místa mohou být navíc napadena i dalšími chorobami. Důležité je také správně určit postižení. Někdy dochází k záměně poškození trávníku sněžnou plísní a povlakem, který zapříčiňují některé chemické herbicidní prostředky.

Předcházet plísni sněžné je možné a při dodržování určitých osvědčených postupů lze její výskyt výrazně omezit. Následující preventivní opatření travnatých ploch k tomu významně napomáhají:

provzdušňování pomáhá proti plísni sněžné
  • provádění výsevu kvalitní travní směsí 
  • provzdušňování trávníků, vertikutace v jarním a podzimním období, hrabání
  • dostatek výživy travnatých ploch (podzimní hnojení s vyšším obsahem draslíku)     
  • při hnojení trávníku nepoužívat mnoho dusíku, zvlášť ne ke konci vegetace
  • technická opatření (likvidace zbytků rostlin)
  • před zimou posekat trávu, ale ne příliš krátce (odkrytý povrch půdy je více ohrožen)
  • vlhká půda s vysokou hladinou spodní vody a stinná místa jsou více v nebezpečí.

Podobně se postupuje i v případě ochrany hospodářských plodin, důležité je používat kvalitní, mořením ošetřené osivo a správný osevní plán (střídání plodin). Pokud se i přes všechna opatření plíseň v menším rozsahu objeví, není potřeba vyvíjet ihned zásahy chemickým postřikem. Někdy si poradí příroda sama a po vysušení travnatých porostů sluncem a teplem plíseň zmizí. 

Ošetření trávníku napadeného plísní sněžnou

V případě silného napadení velkých ploch jsou k dispozici registrované chemické prostředky proti houbovým chorobám a plísním.  Účinné látky pro postřik trávníků obsahují přípravky Ortiva, Opera Top nebo Rovral AQUAFLO. Pro prevenci houbových chorob se někdy používá i biologický preparát Polyversum, určený především pro moření a postřik hospodářských plodin.  Jeho působení, založené na principu tzv. chytré houby (napadá a ničí fytopatologické organismy, aniž by škodila vlastním rostlinám), může účinkovat i jako ochrana proti sněžné plísni.

Používání chemických prostředků na ochranu rostlin je u nás upraveno zákonem a používat se mohou pouze přípravky registrované. V případě potřeby je k dispozici na webových stránkách Registr přípravků na ochranu rostlin.