Dřevní štěpka

Při cíleném drcení dřevních částí na malé kousky nebo při zpracování dřeva vzniká štěpené kusové dřevo velikosti 2,5-5 cm. V průmyslu má tato dřevní štěpka široké uplatnění. Lisuje se do pelet či briket a využívá se především pro výrobu tepla i elektrické energie.Podobně můžeme dřevní štěpku v menším objemu vyprodukovat i sami vlastními silami. Odpadní větve a zbytky z průklestu stromů, keřů a živých plotů lze poměrně snadno zpracovávat na štěpky a následně výhodně využít. Rozsekaný dřevní materiál je velmi cenný a na zahrádce slouží ke kompostování nebo jako mulče k okrasným dřevinám (více v článku Mulčování - čím, kdy a jak). 

vkládání větví do štěpkovače

Vybíráme vhodný drtič - štěpkovač

Pro účely zahrádkářů dobře slouží zahradní drtič (štěpkovač dřevního odpadu). Jeho předností je, že pomáhá zmenšit objem rostlinných zbytků, a podstatně tak sníží potřebu prostoru pro uchovávání rozdrcené hmoty. Na trhu se nabízí poměrně široký sortiment těchto pomocníků, ovšem i zde se vyplatí věnovat pozornost jeho výběru, abychom zvolili vhodný typ dle našich požadavků a možností.

Rozhodující je především výkon motoru stroje a jeho schopnost vypořádat se s tuhými stonky a větvemi. Pro běžnou likvidaci menších rostlinných částí postačí drtič s výkonem kolem 1-1,5kW.  Ke zpracování větví o průměru nad 2-3 cm je však vhodný již drtič s motorem o výkonu kolem 2 kW. S vyšším výkonem motoru se zvyšuje také hmotnost stroje a jeho hlučnost.

Bezpečné štěpkování dřeva

Štěpkujeme drobnější prořezané větve, ne příliš suché. Jakmile hodně proschnou, hůře se drtí a vzniká větší nebezpečí ohrožení při manipulaci. Velké kusy dřevin je potřeba předem připravit pomocí sekery tak, aby nebyly široce rozvětvené. Menší drtiče husté a rozvidlené části většinou nepojmou nebo ucpávají vstupní otvor stroje. Pokud by přeci došlo k zablokování vstupního otvoru vlivem většího množství materiálu, je nutné chod drtiče vypnout a pomocí přepínače na zpětný chod jej uvolnit.

Nezapomeňte při práci na ochranné pracovní pomůcky, nezbytné jsou ochranné brýle a pracovní rukavice, v případě stroje s vyšším výkonem i chrániče sluchu. Důležité je mít i vhodný oděv, který pokryje všechny části těla, a dodržovat všechna bezpečnostní opatření k ochraně zdraví, uvedená v manuálu.

Pokud máte odpad z kácení ve formě kmenů či silných větví stromů, ponechte jeho zpracování raději odborníkům. Specializované firmy disponují vhodným technickým vybavením a jsou schopné postarat se o likvidaci dřevin téměř jakéhokoliv průměru.

Dřevní štěpky vás zahřejí

Pro účel vytápění vkládáme rozdrcené štěpky do vzdušných beden a necháme je dostatečně dlouho proschnout na krytém a vzdušném místě. Tato rozdrcená dřevní hmota je velmi výhřevným ekologickým palivem a určitě ji ocení většina majitelů lokálních topných zařízení. Drcená štěpka výborně doplňuje vytápění domů i rekreačních chalup a dodá vám pocit útulného prostoru a velmi příjemného tepla.

Drcený dřevní odpad se snadno skladuje (šetří místo) a po jeho spálení zůstane minimální množství popela. Ten je navíc možné využít pro hnojení rostlin jako přírodní zdroj živin.