Omezení i zákazy odběru vody

suchem zužovaný trávníkVysoké teploty a extrémní sucho vedlo vedení řady měst a obcí k vyhlášení omezení odběru pitné vody pro aktivity, které nejsou nezbytně nutné. Především k plnění bazénů, zalévání trávníků či mytí aut. Tato nepopulární opatření v některých místech vyhlašují každoročně, ale většinou až mnohem později. Cílem je udržet dostatečné množství pitné vody pro běžné použití.Omezení se v mnoha místech týkají také odběrů z vodních toků a nádrží. Pokud by omezení nepomohla, přistoupí obce k vyhlášení zákazu odběru vody k výše zmíněným aktivitám. Takový zákaz se může týkat nejen veřejných vodovodů, ale také odběrů z domácích studní. Proto je vhodné sledovat informace místních úřadů.

Nejohroženější rostliny při nedostatku vody

někdy usychají celé stromy či keřeNedostatek vody je pro zahradu velmi nepříjemný. Usychají nejen trávníky, ale nedostatek vláhy velmi těžce nesou rostliny s mělkým kořenovým systémem. Ať už je pěstujeme v okrasné (rododendrony, hortenzie, bambusy) nebo v užitkové (např. rybíz, broskve, borůvky, rakytník řešetlákový) části zahrady.

S určitou mírou zjednodušení je možné říci, že kořenový systém má většinou podobný tvar jako nadzemní koruna dřeviny. Čím vyšší je koruna, tím hlubší bývá kořenový systém (např. u hrušní). Kromě druhu ovlivňuje mohutnost kořenového systému také podnož a půdní i klimatické podmínky.

Stín či mulč vodu nenahradí, ale omezí vysychání

mulč brání růstu plevelů i nadměrnému odpařování vodySucho je v letošním roce tak velké, že i kdybychom měli neomezené zdroje vody, nemáme šanci žíznivé zahradě vyhovět všude, kde to potřebuje. Jak už to v kritických situacích bývá, musíme zvážit, co máme šanci zachránit. Některá opatření možná zaberou nemálo času a energie, ale vyplatí se zvlášť v dlouhodobém horizontu. Řadu z nich jsme zmínili v článku Šetření vodou – móda nebo nutnost? K těm nejdůležitějším patří vhodné umístění rostlin v zahradě, mulčování, stínění a správná kultivace půdy.

S výsadbami a výsevy při nedostatku vody počkejte

Extrémní sucho a vysoké teploty musíme vzít v potaz také při plánování prací v zahradě. Zvlášť se to týká nových výsadeb (např. jahodníků) a výsevů. Ačkoli je možné rostliny prodávané v kontejnerech vysazovat v průběhu celé sezóny, s vyhlídkou na déletrvající sucha je vhodnější počkat.