Šířka

Při přípravě jámy pro váš nový okrasný strom nezapomeňte na to, že by měla mít šířku minimálně 1,5 x větší než je průměr kořenového balu (nebo vnitřního rozměru kontejneru). Pokud sadíte do písčité až středně těžké půdy, pak samotný tvar jámy není až tak důležitý. Pokud se však chystáte sadit do jílovité nebo zhutněné půdy, doporučovaný tvar je hranatý nebo paprsčitý.Při volbě kruhové jámy není výjimkou, že se někdy nechce kořenům prorůstat méně kyprou stěnou jámy a zvolí raději cestu stáčení se dokola podél stěny – zahradníci tomu říkají „květináčový efekt“. Pokud chcete podpořit prorůstání kořenů ven z jámy, pak je záhodno zdrsnit stěny a nakypřit okolí jámy, a to alespoň do dvojnásobku šířky jámy. A ještě jedna rada ke tvaru jámy  - její stěny by neměly být svislé, ale  kuželovité – s větším půdorysem nahoře.

Hloubka

Hloubka výsadbové jámy by měla odpovídat velikosti balu nebo kořenového systému sazenice. Před sadbou je vhodné vyjmout tvarovaný strom z transportního obalu a opatrně uložit vedle budoucí jámy. Díky tomu si budete moci změřit kořenový bal a zvolit správnou hloubku jámy. Než jámu vyhloubíte, překryjte kořenový bal jutou nebo plachtou, abyste zabránili vysychání kořenů. Zeminu vysypanou z obalu přimíchejte do substrátu.

Drenáž

Už jsme si vyměřili správnou velikost jámy. Nyní je na čase zvolit správnou drenáž. Při sadbě do méně propustné půdy musí být jáma hlubší a na jejím dně 10 cm drenážní vrstva z hrubého štěrku. Pokud však máte na zahradě opravdu nepropustnou půdu, udělejte drenážní vrstvu hlubší, a navíc vykopejte po spádu terénu rýhu dlouhou alespoň 2 metry.

Do drenážní vrstvy je zapotřebí položit děrovanou hadici o průměru 10 cm s vývodem do rýhy. Hadici pak zasypte štěrkem a zeminou vykopanou z rýhy. Cílem je zajistit, aby z jámy byla odváděna přebytečná voda. Na dně drenáže však musí trochu vlhkosti zůstat, proto si při stavbě dejte pozor na to, abyste neodváděli všechnu vodu.

Na dno (nebo na drenáž) položte malou vrstvu substrátu a na něj usaďte strom. Za pomoci laťky si ověřte, že místo, kde končí kořenový bal a začíná kmen, je výše než okraj jámy. Pokud není, nasypte více substrátu pod bal. Pokud je výše, jámu ještě prohlubte.

Podívejte se na tvarované okrasné stromy>>