Doporučujeme čas od času věnovat keřům buxusu zvýšenou pozornost. Možná zjistíte, že i vaše buxusy jsou plné bílých "vlákének", jen jste si jich zatím nevšimli. Naštěstí mery patří ke škůdcům, kteří nezlikvidují keře úplně.Mera zimostrázová, seznamte se

Zeleně zbarvení dospělci mery zimostrázové (Psylla buxi) dorůstají délky 2-3 mm. Nymfy jsou menší v závislosti na stupni vývoje. Nymfy i dospělci sají na listech. Poškozené listy bývají světlejší a často se na nich objevuje tvarová deformace (čepel listu se lžicovitě prohne). U napadených výhonků dochází ke zpomalení růstu. Na koncích větviček se často objevují listy nahloučené do téměř kulovitého útvaru, který připomíná miniaturní hlávku zelí.

zimostráz vždyzelený je vhodné pravidelně zastřihovatJemná bělavá vlákna jsou voskové výpotky, které produkují nymfy. Při důkladnějším pohledu je patrné, že vlákny překrývají nymfy část svého těla. Kromě toho nymfy vyměšují lepivé exkrementy, které ulpívají na listech. Při zvýšeném výskytu mohou nepříznivě ovlivňovat asimilační schopnosti listů. Jak vypadá mera zimostrázová a následky jejího působení na buxusu si můžete prohlédnout v mezinárodní encyklopedii rostlin, hub a živočichů BioLib

Jak likvidovat meru zimostrázovou? Zkuste nůžky a vodu

První výskyt mery zimostrázové na našem území je doložen už v roce 1889. Tento škůdce nejčastěji napadá keře na sušších stanovištích. Více se objevuje na málo zastřihovaných porostech. K výraznému snížení výskytu mery zimostrázové pomůže pravidelné zastřihování buxusu a důsledná likvidace (spálení) napadených větví.

Keřům prospěje častější ostrý postřik závlahovou hadicí. Naopak používání insekticidů bychom se s ohledem na další živočichy, především ptactvo, měli v případě tohoto škůdce vyvarovat.

Zavíječ zimostrázový – nový postrach pěstitelů buxusů

zavíječ zimostrázový Cydalima perspectalis housenka "Návštěvu" zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) však přehlédnout nejde. Housenky tohoto motýlka východoasijského původu dorůstají délky 4 cm a jsou velmi žravé. Dokáží zkonzumovat listy i čerstvé letorosty zimostrázu až na silnější větve!

V České republice byl zavíječ zimostrázový poprvé pozorován v NP Podyjí v roce 2011. O dva roky později se objevil v Brně, v roce 2015 byl zaznamenán také v Praze. Je tedy jen otázkou času, kdy a jak moc zaútočí na dalších částech republiky.

Zvlášť, pokud máte zahradu v oblastech potenciálního výskytu tohoto zhoubného zavíječe, věnujte buxusům zvýšenou pozornost. Pokud si všimnete poškozených letorostů, skeletovaných listů, pavučinek (zápředků), trusu nebo housenek, pusťte se co nejdříve do boje. V tomto případě je třeba aplikovat insekticidní postřik. Více informací k tomuto škůdci najdete v článku Housenky zavíječe likvidují buxusy