Jak bojovat proti černé skvrnitosti růží

Černá skvrnitost listů růže (Diplocarpon rosae) se považuje za nejhorší houbovou chorobu listů růží. Začíná se objevovat nenápadně v podobě tmavohnědých až černých skvrn na listech. Skvrny se rychle šíří, zvětšují a postupně splývají. Napadené listy předčasně žloutnou, hnědnou a opadávají. To už je chvíle, kdy by měl každý pěstitel růží být ve střehu.Univerzální a jednoduchá rada v boji proti této nepříjemné houbové chorobě neexistuje. Následující řádky vám poradí, jak riziko jejího výskytu minimalizovat:

k poměrně odolným růžím patří i legendární Gloria Deivysazujte odolné odrůdy - pokud se růže chystáte teprve kupovat, zaměřte svou pozornost na odrůdy se zvýšenou odolností vůči černé skvrnitosti listů růže. S výběrem vám poradí specializovaní prodejci v zahradních centrech či růžových školkách. Někdy takové údaje najdete i v nabídce na internetu. Zatímco mrazuvzdornost bývá označena jednou až třemi hvězdičkami, odolnost vůči černi (podobně též proti padlí) bývá uvedena čtyřmi hvězdičkami. Čím více hvězdiček, tím jsou rostliny odolnější.

Vysokou odolnost proti houbovým chorobám vykazuje například velkokvětá Cherry lady či mnohokvěté Black forest rose, Dolomiti, Gartenpass. Zvýšenou odolnost proti houbovým chorobám mají stromkové růže. To proto, že jejich koruny jsou dostatečně vzdálené od půdy. Ale pamatujte, že ani nejodolnější odrůda nemusí být vůči těmto chorobám zcela rezistentní.

volte vhodné stanoviště - ideální místo pro výsadbu růží je vzdušné stanoviště na slunci, nejlépe orientované na jihovýchod nebo jihozápad. Příliš uzavřená stanoviště jsou naopak rájem pro houbové choroby. Růžím nesvědčí výsadba pod stromy či v zastíněných polohách, ale nemají rády ani stálý vítr. Důležitá je také správná vzdálenost mezi vysazovanými keři. V příliš zahuštěné výsadbě se houbové choroby snadněji šíří.

udržujte rostliny v dobré kondici - i v boji proti chorobám růží platí zásada vhodné prevence. Čím zdravější rostlina bude, tím méně náchylná bude k napadení chorobami, případně lépe takové napadení s vaší pomocí překoná. K dobré kondici přispívá nejen vyrovnaná výživa, ale také správně volená zálivka. A to nejen množstvím, ale také způsobem zalévání. Velmi nevhodná je zálivka na list – zvlhčení podporuje šíření infekce.

černá skvrnitost na listu růželikvidujte napadené listy - spory černé skvrnitosti vydrží bez poškození teplotu -18 °C. Pokud necháte napadené listy ležet pod rostlinou, začnou se z nich od května dalšího roku uvolňovat spóry, které klíčí v kapkách vody. Proto se choroba zvlášť dobře šíří za vlhkého počasí. Nejlépe, když budete průběžně odstraňovat napadené listy z rostlin i z půdy. Napadené větve a listy spalte, nikdy je nedávejte do kompostu.

postřik fungicidy - pokud přes veškeré výše uvedené rady černá skvrnitost působí vašim růžím stále velké potíže, je možné zasáhnout chemicky. Před volbou přípravku mějte na paměti, že fungicid je pesticid používaný k hubení hub a je tedy s ním třeba s ohledem na vlastní zdraví i životní prostředí zacházet podle příbalového letáku.

První postřiky je možné provádět od začátku června a následně pak v průběhu celé vegetace. Frekvence postřiků závisí na počasí. Choroba se šíří především za teplého a deštivého počasí. Účinnost postřiku posílíte střídáním přípravků. Přípravky vhodné pro postřik: Discus, Syllit 65 WP, Syllit 400 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Folicur AL, Novozir MN 80 NEW, Saprol – Proti houbovým chorobám růží.